Marita Pettersson arbetar som professionellt medium och är en av få i Skandinavien som genomgått de högt ställda krav av teoretiska och praktiska prov genom Spiritualist National Union, CSNU(d)(s) i England. Marita erbjuder privata konsultationer som förmedling av andekontakt, andlig vägledning, healing, storseanser, gruppseanser, seans inom transmediumskap.

Marita är uppskattad lärare och erbjuder gedigna utbildningar, kurser och cirklar inom personlig och medial utveckling. 
Marita erbjuder också fristående helgkurser, storseanser, gruppseanser, transdemonstrationer  runt om i Sverige efter önskemål

Marita arbetar runt om Sverige men har sin bas i Ransäter och i Karlstad.

Marita når du vardagar på telefon: 073 573 10 03 säkrast mellan Klockan 09:00-11:00 för tidsbokning och förfrågningar
eller också via mail:marita.kyriotes@telia.com
Marita ger även konsultationer via Skype, messenger.

Vad betyder Kyriotes?
Kyriotes och dess betydelse fick Marita inspirerat från andevärlden år- 07

Namnet kyriotes symboliserar ljus mellan himmel och jord och finns som hjälpare för oss människor.

Jag är
Människan vardande är
Människan jag är
Från den andliga sfären är
Sanning söknad kommer
Människan må se till sitt inre
Se vad ljus är
Omslut er av ljus
Ljuset är från världens sfär
Vi ger människan ljuset
Om vi inte fanns, ljuset inte fanns för människan
Oh människa, se dig själv
Se till ditt inre
Öva du må göra
Se människan i ditt inre
Se vad ljus är
Du må göra

Aktuellt!
29-30/8 Ny start för 2 årig medium utbildning 
19/1-20 Startar  utvecklingscirkel inom mediumskap
1/5- 3/5 Retreat 
Läs mera under utbildningar!


Vår Mediumskola är för dig som vill växa som människa, förstå mera om dig själv och din livsväg och få verktyg för  personlig och andlig utveckling. Utbildningarna har ett genomtänkt upplägg och hög kvalite där vår målsättning är att ge kunskap om livets dimensioner och dess innebörd i olika aspekter, att leva mera ur ”andliga principer” och förståelsen för de universella lagarna och naturlagarna.

Vi erbjuder kortare fristående kurser och längre utbildningar, där vi har en genom arbetad kursplan som håller en hög kvalite för att möta nutidens olika krav.

Du väljer om du önskar gå utbildningen för din egen skull, använda din kunskaper i ditt  befintliga yrke eller om du har som målsättning arbeta för att bli certifierat medium.

Artiklar

Artiklar om healing och komplementära behandlingsmetoder
Artiklar om healing och komplementära behandlingsmetoder

                                                                Tolv  aspekter av ärkeängel Michael

Här kommer jag presentera ny bild och text varje månad
Oktober månad- Libra - Våg
Michael i bedömande 
Kontrast av ambition och otålighet
Michael uttrycker i sitt ansikte balans mellan ljuskorset - kristus  väger med sin gest kontrasten mellan materiellt resultat och skatter mot det ljusfyllda duv liknande, kvaliteten för  mänsklig frihet. Bilden av duvan svävar över den mänskliga figuren som hängiven väntar på rätt ögonblick.
Kontrast  till höger, en figur i rött och svart innehar en nyckel som representerar egocentrisk ambition, som vill uppnå sitt mål till varje pris. Till höger om denna figur i rastlös otålighet, med en klappande hand som försöker ta tag i skattlådan. På toppen av detta berg av girighet är en mänsklig figur som lyckas ta tag i                                       lådan, men inte är i stånd att bära den fulla vikten av den.
Michael in judgement
Contrasted by Ambition and impatience
Michael is expressing in his countenance the balance of the cross of light- the christ weighing with his gesture the contrast between the lead weight of material achievments and treasures against the light filled, dove-like quality of human freedom. The image of the dove hovers above the human figure who devotedly awaits the right moment.
Contrasted by on the right, a figure in red and black holding a key which represents egocentric ambition, who wants to achieve his goal at any cost. To the right of this figure in restless impatience, with a clawing hand trying to grab the treasure box. At the pinnacle of this mountain of greed is a human figure who succeeds in taking hold of the box, but is not in a position to carry the full weight of it.
By: Christoph-Andreas Lindenberg
Illustrated by David Newbatt.

Önskar du få nyhetsbrev från oss! Fyll i ditt e-mail adress nedan

Den nya lagen 25/5-18 GDPR har säkert inte undgått någon
Vi använder Get a newsletter där era email- adresser blir registrerade.