Aktuellt!

Flera tider och datum under boka tid kommer inom kort!
Du kan alltid göra förfrågningar via mail: marita.kyriotes@telia.com eller 073 573 10 03
 

www.spiritualknowledge.info
The voices from the unseen world.
Där kan du läsa om andevärlden, själen och mycket annat. Skriften är på engelska och det är så jag får orden från andevärlden.

Här under kan du läsa om olika former av mediumskap

Spiritualismens 7 grundprinciper

Önskar du få nyhetsbrev från oss! Fyll i ditt e-mail adress nedan


Välkommen till Kyriotes light of Spirit
 

Som symboliserar ljus mellan himmel och jord som bygger broar mellan våra världar.
Spiritualistiskt center och mötesplats för andlig och personlig utveckling


Vi erbjuder privata konsultationer, storseanser, gruppseanser
kurser och cirklar inom andlig och medial utveckling
samt healing


 

Vad betyder Kyriotes?

Namnet kyriotes symboliserar ljus mellan himmel och jord och finns som hjälpare för oss människor.

Jag är

Människan vardande är

Människan jag är

Från den andliga sfären är

Sanning söknad kommer

Människan må se till sitt inre

Se vad ljus är

Omslut er av ljus

Ljuset är från världens sfär

Vi ger människan ljuset

Om vi inte fanns, ljuset inte fanns för människan

Oh människa, se dig själv

Se till ditt inre

Öva du må göra

Se människan i ditt inre
Se vad ljus är
Du må göra

        Inspirerat språk från andevärlden-07

                                                          Coywright: Emmy Sollien illustratör,  www.emmysollien.com