Träningskort och Certifikat

När jag började gå kurser och utveckla mig inom mediumskap hade jag mycket förväntan, glädje över min kontakt med andevärlden och önskade att utvecklingen till att få börja arbeta som medium skulle gå fortare. Numer ser jag att det tar tid och man blir aldrig färdiglärd utan det är processer och skeenden som behöver arbetas igenom både med sig själv och som instrument för andevärlden. Jag fick pröva mitt tålamod många gånger och också inse att det finns inga snabba vägar och har en stor tacksamhet för de lärare som jag har haft genom åren som ställde dessa höga krav och för att hålla en hög standard inom mediumskap.Jag har lång  teoretisk och praktisk utbildning från Spiritualist National Union, Barbanell Centre i Stafford och på Arthur Findlay College. Där man blir examinerad inom teori, speaking och demonstration av examinatorer.
Paul Jacobs framför allt varit min mentor och lärare.

Du möter människor i djup sorg och vid olika livskriser och du kan komma i de mest skiftande situationer som du måste kunna bemöta och hantera på bästa sätt.
Att utveckla sig själv och sin medialitet går alltid hand i hand, du måste lära dig att handskas med dig själv innan du kan handskas med andra människors känslor. Tänk på att  man arbetar med känslor och  att de påverkar dig. Om du inte har utvecklat och har självkännedom om din egna rädsla och dina egna känslor, hur skall du då veta vad som är ditt eget eller den själ som du har kontakt med i andevärlden? eller vid psychic readings?.

Längden på utbildningen för att bli certifierat medium är högst individuell. Man brukar säga att det tar minst 3-5 år från det att du börjar din mediala bana tills dess att du är färdig för att prova för att bli certifierad. Under dessa år har du gått två helgkurser per år och däremellan bör du träna så mycket som möjligt. Det bästa träningen kan du få i en utvecklingscirkel för mentalt mediumskap mellan kurstillfällena.
Alla har olika utgångspunkt och utvecklas olika fort därför går det inte att fastställa precis hur lång tid just du behöver för att bli certifierat medium.

Ett delmål på din väg till att bli certifierat medium är att få ett träningskort. Träningskortet får du när jag som din utbildare anser att du kan så pass mycket om kontakt med andevärlden och förmedling av budskap att du kan börja träna på personer utanför din vän- och bekantskap. Träningskortet tillåter dig att ge privatsittningar med kontakt med andra sidan och att hålla mediala plattforms demonstrationer/seanser för max 30 personer. Träningskortet utfärdas av mig.
 
Krav för att få träningskort
Du ska kunna ge en privatsittning/konsultation där du kan ge bevis på att andevärlden existerar och att det är möjligt att kommunicera med den.
Du ska kunna hålla en plattforms demonstration/ storseans på ca en halvtimme.
I båda fallen ovan ska genomförandet ske på ett sätt som följer de regler du lärt dig på kursen för kontakt med andevärlden.
 
Krav för certifiering
Du ska kunna ge privatsittningar/konsultationer där du kan ge bevis på att andevärlden existerar, att förmedla budskap från andevärlden och att budskapen ska vara relevanta och förstårliga för mottagaren.

  • Hålla en plattformsdemonstration/ storseans på ca 1 timme där du har kontakt med andevärlden och minst sex stycken blir identifierade av mottagaren och att budskapen är relevanta och förstårliga för mottagaren.
  • Godkänt på skriftligt teoriprov rörande allmänna frågor om mediumskap, spiritualism, bemötande av klienter och etik inom området.
  • Inlämning av skriftlig fördjupning i ett ämne/ Uppsats
  • Hålla föredrag om sin skriftliga fördjupning eller ett inspirerat tal


Plattforms demonstrationer/ storseans
Du ska ha minst 25 referenser från plattforms demonstrationer. Referenserna ska vara från certifierade eller väl etablerade medium och/eller från spiritualistiska föreningar.
I referenserna bör det framgå hur du har genomfört de olika momenten: presentation av dig själv och hur du arbetar, bevis för kontakt med andevärlden (beskrivning av den ande som kommer), hittat rätt person i publiken för din andekontakt, framfört budskap som mottagaren kan förstå och är relevant för mottagaren).
Privatsittningar
Du ska ha genomfört minst 60 privatsittningar/konsultationer. Där du för loggbok med datum,namn och kontaktuppgifter.
Skriftlig fördjupning/ Uppsats
Lämna in en skriftlig uppsats, inom ämnet spiritualism eller om ett annat andligt område. 
Essä ska innehålla minst 1000 ord.
Förslag på ämnesområden
Spiritualismens historia
Spiritualismens 7 andliga principer
Något känt mediums historia
Dina egna förmågor och dess utveckling och förståelse
Cirkelarbete och dess betydelse
Andlighet vad är det?
Olika former av mediumskap
Eget ämnesområde
Hålla ett förberett Föredrag om sin skriftlig fördjupning/ uppsats eller ett inspirerat tal
Föredrag eller inspirerat tal i minst 20 minuter.

Certifiering sker under en kurshelg och är kostnadsfri
Vid funderingar och om mer ingående information önskas kontakta Marita Pettersson
via mobil 073 57310 03, mail, marita.kyriotes@telia.com