Helgkurs inom mentalt mediumskap

Den här kursen är för alla som har en öppenhet, intresse, nyfikenhet och önskan om att utveckla sina psychic och mediala förmågor. Det som är viktigt att förstå, är att det tar tid och också tålamod att utveckla sig inom mediumskap, det finns inga snabba vägar. Hand i hand med din mediala utveckling går också din personliga/ själsliga och andliga utveckling.
Alla människor har en förmåga och det beror på hur mycket arbete, tid och kraft du vill lägga ned.
Valet är ditt, hur du vill använda dessa kunskaper och inte alla vill bli medium. Istället kan det tillföra aspekter i ditt ordinarie yrke i möten med dig själv och andra.
Du kan också bara gå denna utveckling för din egen skull, kursen är öppen för alla!
Det är en fantastisk väg du börjar gå oberoende dina val och världen kommer bli så mycket mera.
Den här kursen ges två gånger per år och du kan vara nybörjare och till att ha kommit en bit på väg i din utveckling inom mediumskap.

Kursinnehåll
Teori för att ge en stabil grund att stå på i förståelse om andevärld och mediumskap.
Övningar i att expandera sitt  medvetande för att vara öppen för kontakt med andevärlden
Övningar i olika tekniker i att ta emot information från andevärlden.
Lära sig att skilja på ‘psycic’ energi, dvs informationen från vår aura, och den mediala energin.
Förstå hur andevärlden samarbetar med dig genom dina sinnen.
Andlig filosofi och inspirerat tal

Kursen bygger på att utveckla och stärka din mediala förmåga och under kursen kommer vi att arbeta bl.a. med övningar som intuition, psykometri, tarot,readings, själsövningar, länka till andevärlden och privata sittningar.  Så småningom när din kunskap och förmåga att länka till andevärlden ökar kommer vi också att arbeta på seanser, d.v.s. s.k. plattformsarbete för de som så önskar.

Du kan gå kursen fristående eller du kan också välja att fortsätta din mediumutveckling för att arbeta mot ett Certifikat. Är du intresserad av att fortsätta din utveckling mot ett certifikat,  läsa mer under fliken, certifikat.
Datum Lördag 24/3 klockan 10:00 -18:00 2018
            Söndag 25/3 klockan 10:00-16:00 2018
Kursledare: Marita Pettersson
Kostnad: 2500 kr varav 500 kr är 25% i moms.  Inklusive fika och frukt, kursintyg.
Anmälningsavgift för garanterad plats: 500 kr resterande belopp skall vara betald innan kursstart. Bankgiro nr 217-1718, Swish nr 123 471 43 66
Plats: Dalgatan 23 med ingång bakom huset i Södertälje.
Föranmälan krävs: Anmälan kan göras under boka tid, Mobil 073 573 10 03 eller maila till marita.kyriotes@telia.com.
            


Helgkurs  i trans och fysiskt mediumskap

Denna helg kommer vi att undersöka trans och fysiskt mediumskap och varför de två oftast förekommer i ett samarbete. Vi arbetar med en liten grupp med max 6-8 deltagare som ger er ett individuellt lärande och förståelse om sig själv och hur samarbete sker på bästa sätt  inom trans och fysiskt mediumskap.
Tyngdpunkten kommer att vara på transmediumskap som tillhör det sk passiv mediumskapet, där grunden består av två delar.
Att ge sitt team tid att bygga upp energier i ett samarbete.
Att vi människor har flera medvetande skikt och vi behöver förstå oss själva hur vi fungerar för att kunna släppa vårt vardagsmedvetande och kontroll.
.

Kursinnehåll

Empower, lära känna och sitta i sin egen kraft

Teoretisk grund om trans och fysiskt mediumskap
Olika övningar inom transmediumskap
Kännetecken i att se om mediet är i äkta transtillstånd
Testa musemonitor, Gamma, Delta, Alpha, Theta vågor i hjärnan för att se vad som sker vid olika processer inom transmediumskap och förstå mer om dig själv när du sitter i ett transtillstånd

Transfiguration
Historisk inblick i fysiskt mediumskap
Varför sitta i ett kabinett i fysiskt mediumskap? Ni får möjlighten att prova att sitta i kabinett och uppleva energi och vibrationer.

Varför det är viktigt att sitta i en cirkel när man vill utveckla transmediumskap eller fysiskt mediumskap, praktiska tips vid start av cirkel
Teori och praktiska övningar inom fysiska fenomen
Seans inom transmediumskap
Datum: Lördag och söndag 19-20/5 2018
Tid: Lördag 19/5 klockan 10:00- 20:00 innehåller seans i transmediumskap.
       Söndag 20/5 klockan 10:00 - 16:00

Kostnad: 2500 kr varav 500 kr är 25% moms
 Fika och frukt samt lättare soppa och smörgås innan seans av transmediumskap där Maritas guide Tien ger andligt budskap och ger svar på frågor
Anmälningsavgift för garanterad plats: 500 kr resterande belopp skall vara betald innan kursstart. Bankgiro nr 217-1718, Swish nr 123 471 43 66

Plats: Dalgatan 23, Södertälje

Förkunskaper: Ej för nybörjare
Kursledare: Marita Pettersson och Christian Pettersson som har mångårig erfarenhet inom trans och fysiskt mediumskap. The physical circle of the rainbowbridge

Föranmälan krävs: Anmälan kan göras under boka tid, Mobil 073 573 10 03 eller maila till marita.kyriotes@telia.com.
 

Helgkurs i Personlig och Andlig utveckling

Den här helgen är för dig som vill utforska dina inre förmågor. Mystiken med vårt inre ljus/ande och själ. Hur vi genom ett ökad medvetande om vår egen ande och själ tillsammans med  praktiska och kreativa övningar ges möjlighet att komma närmare sig själv, förstå mera om sig själv och sin sanna natur.
Denna kurs kan man gå fristående för att lära känna mer om sig själv. Du kanske upplever att du känner av din omgivning för mycket eller också upplevelsen av att sitta fast i livet och inte vet hur du ska komma vidare.

Den här helgkursen är också en grundkurs för dig som vill fortsätta att  utveckla din medialitet.
Att arbeta med sin egen själsutveckling och förstå och lära känna sig själv är en förutsättning för att kunna ge både praktisk och känslomässig information vid andekontakt och att arbeta som medium.
Innehåll: Teori, Meditation, praktiska och kreativa övningar.
Förkunskaper: För alla intresserade
Datum: Lördag 2/6 klockan 10:00-18:00 2018
             Söndag 3/6 klockan 10:00 - 16:00 2018
       
Kostnad: 2500 kr varav 500 kr är 25% moms. Fika och frukt ingår samt  kursintyg
Anmälningsavgift för garanterad plats 500 kr och resterande belopp skall vara betald innan kursstart. Bankgiro nr 217-1718, Swish nr 123 471 43 66
Kursledare: Marita Pettersson
Plats: Dalgatan 23 med ingång bakom huset i Södertälje.
Föranmälan krävs: Anmälan kan göras under boka tid, Mobil 073 573 1003 eller maila till marita.kyriotes@telia.com.

 Workshops

Vill du förstå mera om Guider och hjälpare och lära känna de som du har omkring dig!

Under denna dag kommer ni få teoretisk kunskap om guider och hjälpare men också öva  på olika praktiska övningar för att sedan kunna öva hemma i samarbete med sin guid/ guider.
Kursinnehåll
Empower: Lära känna och sitta i sin egen kraft
Varför lära känna sina guider?
Känna och uppleva energier
Övningar för att lära känna sin guider/ vägledare.
Inspirerat tal och skrift
Datum: Söndag 4/3
Tid:klockan 10:00- 17:00
Kostnad: 950 kr varav 190 kr är 25% moms. Frukt och fika ingår.
Plats: Dalgatan 23, 151 33 Södertälje
Förkunskaper: Allmänt intresse
Föranmälan krävs: Anmälan kan göras på sidan: Under fliken Boka tid eller maila till marita.kyriotes@telia.com

Villkor för kurser

Certifikat