Viktigt att veta- villkor för våra utbildningar och Kurser.
Anmälningsavgift
Du har garanterad plats när du betalat anmälningsavgiften.
Kurser & utbildningar:  600 kr eller 1000 kr i anmälningsavgift, beroende på kurs och utbildning
Anmälningsavgiften avdrages på den totala avgiften och när vi erhållit din anmälningsavgift får ni en bekräftelse att platsen är garanterad och resterande belopp skall vara inbetald innan kurs start eller enl överenkommelse om delbetalning.
Anmälningsavgifter är ej återbetalningsbara.

Kursmaterial
Kursmaterial, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående. Kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.
Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 073 573 10 03.  Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter.
Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Avbokning vid kortare kurser och cirklar.
Vid återbud senare än 14 dagar innan kurs och cirkelstart betalas halva kurs, cirkel avgiften,exklusive anmälningsavgiften, tillbaka.
Vid återbud senare än 7 dagar innan kurs, cirkelstart betalas ingen avgift tillbaka.
Vid avhopp från påbörjad kurs, cirkel betalas ingen avgift tillbaka.
Vid återbud pga sjukdom återfås hela kurs, cirkelavgiften exklusive anmälningsavgift mot uppvisande av läkarintyg. 

Villkor vid avbokning och avhopp från medium utbildningen
När man har bestämt sig för att gå en längre utbildning bör man vara dedikerad att genomföra den och vara medveten om att det också kan kännas jobbigt och olika inre processer att hantera. Ibland inträffar dock oförutsedda händelser i livet som innebär att det sker förändringar. 

  • Vid avbokning fram till 3 veckor innan utbildningen startar blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden exklusive anmälningsavgiften på 1000 kr.
  • Vid återbud senare än 2 veckor innan utbildningen startar blir du betalningsskyldig för halva utbildningskostnaden. Kostnaden ska betalas som engångsbelopp enligt separat fakturering. Alternativt kan beloppet betalas månadsvis, separat avtal skrivs då för detta. 
Avhopp
  • Vid avhopp från påbörjad utbildning gäller att återstående utbildningsavgift ska betalas månadsvis enligt villkoren för betalning av utbildningen under resterande utbildningstid. Alternativt som ett engångsbelopp i samband med avhoppet.
  • Utbildningsansvarig kan ta beslut tillsammans, om person bör avsluta eller ta paus. Om person av olika skäl bör avsluta eller ta paus från mediumutbildning av personliga skäl. Personen är då inte betalningsskyldig. 
Vid sjukdom
  • Vid återbud pga sjukdom senare än 2 veckor innan kursstarten blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom anmälningsavgiften på 1000 kr. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå utbildningen pga sjukdom gäller punkt 2  ovan.
  • Vid avhopp från pågående utbildning pga sjukdom blir du ej betalningsskyldig för återstående utbildningskostnad . Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå kursen gäller avhopp enl ovan.

Betalning
Vid betalning via Bankgiro: 217-1718 Glöm inte bort att skriva ditt Namn och till vad det gäller
Swish nr 1234714366.
Avbetalning : Vid månadsfaktura gäller överenskommelse om räntefri avbetalning om inte annat anges. Vid misskötsel avbryts denna överenskommelse. Misskötsel som upprepande förseningar och påminnelser.
Utebliven betalning
Om faktura från Kyriotes LoS utställd på mottagare som anmält sig till kurs, utbildning, evenemang eller privata konsultationer som Kyriotes loS anordnar inte betalas inom angiven tid (senast enligt förfallodatum på fakturan).
Gäller följande:
En påminnelse skickas ut via mail. En påminnelseavgift om 50 kr påförs fakturan samt dröjsmålsränta enligt 2019 lag (för närvarande 7%) räknat från och med dagen efter förfallodatum på fakturan.
Om fakturan trots påminnelse inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso/kronofogden.