Kriterier för Certifikat
Att arbeta som medium är att vara i service för andevärlden och för våra medmänniskor, det är en ständig utveckling och process.
Vi vill ge dig en gedigen grund så att du känner dig trygg och har tillit till dig och andevärld i att förmedla kontakter på bästa sätt.
Att arbeta som spiritualistiskt medium är  mycket mera än att enbart förmedla budskap och vi vill också ge dig andlig esoterisk filosofi som fördjupar ditt inre och din utveckling, kontakt och ditt arbete.
Vi ställer höga krav på er som vill få certfikat genom vår skola men de olika moment som krävs för certifiering har vi arbetat med under kursdelarna.
Du kommer också genomföra praktik och nedan ser du kriterier beroende på inriktning.
 
Alla känner sig inte bekväma att hålla publika storseanser, gruppseanser så ni kan välja inriktning privatsittningar och eller Privatsittningar och plattformsdemonstrationer ( storseanser)


Krav för certifiering både privatsittningar & plattformsdemonstrationer
Du ska kunna ge privatsittningar/konsultationer där du kan ge bevis på att andevärlden existerar, att förmedla budskap från andevärlden och att budskapen ska vara relevanta och förstås av mottagaren.

  • Hålla en plattformsdemonstration/ storseans på ca 1 timme där du har kontakt med andevärlden och minst sex stycken blir identifierade av mottagaren och att budskapen är relevanta och förstås av mottagaren.
  • Godkänt på skriftligt teoriprov rörande allmänna frågor om mediumskap, spiritualism, bemötande av klienter och etik inom området.
  • Inlämning av skriftlig fördjupning i ett ämne/ Uppsats
  • Hålla föredrag om sin skriftliga fördjupning eller ett inspirerat tal

Praktik för dig som vill lära dig både Plattformsdemonstration och privatsittningar
Du ska ha minst 20 st plattforms demonstrationer: hemma seanser, gruppseanser och storseanser.
I referenserna bör det framgå hur du har genomfört de olika momenten: presentation av dig själv och hur du arbetar, bevis för kontakt med andevärlden (beskrivning av den ande som kommer), hittat rätt person i publiken för din andekontakt, framfört budskap som mottagaren kan förstå och är relevant för mottagaren).
Privatsittningar
Du ska ha genomfört minst 30 privatsittningar/konsultationer. Både förmedling av andekontakt. Många kommer också till oss i själslig nöd, livskris eller behov av vägledning. Du behöver också ge konsultationer i andlig vägledning själ till själ där kunden känt sig sedd och upplever lindring, upplyftande. Du för loggbok med datum,namn. I referenser bör det framgå hur du genomfört de olika moment: Kundkontakt, bemötande, presentation av dig själv och hur du arbetar. Bevis för kontakt och framfört budskap som mottagaren kan förstå.

Praktik för dig som vill lära dig endast privatsittningar
Du ska ha genomfört minst 50 privatsittningar/konsultationer. I dessa 50 konsultationer skall du både förmedlat andekontakt med goda bevisa på livets fortsättning. Många kommer också till oss i själslig nöd, livskris eller behov av vägledning. Du behöver också ge konsultationer i andlig vägledning själ till själ där kunden känt sig sedd och upplever lindring, upplyftande.
Du för loggbok med datum,namn.I referenser bör framgå hur du genomfört de olika moment: kundkontakt, bemötande, presentation av dig själv och hur du arbetar. Bevis för kontakt och framfört budskap som mottagaren kan förstå.

Skriftlig fördjupning/ Uppsats
Lämna in en skriftlig uppsats, inom ämnet spiritualism eller om ett annat andligt område. 
Essä ska innehålla minst 750 ord.
Förslag på ämnesområden
Spiritualismens historia
Spiritualismens 7 andliga principer
Något känt mediums historia
Dina egna förmågor och dess utveckling och förståelse
Cirkelarbete och dess betydelse
Andlighet vad är det?
Olika former av mediumskap
Eget ämnesområde
Hålla ett förberett Föredrag om sin skriftlig fördjupning/ uppsats eller ett inspirerat tal
Föredrag eller inspirerat tal i minst 15 minuter.

Certifiering sker under när alla moment är uppfyllda. Du behöver ha minst 6 kurshelger som är obligatoriskt.