Avancerad nivå är för dig som känner dig redo att ta klivet ut mer i det offentliga rummet eller du kan vara redan arbetande medium och känner att du behöver få nya redskap och inspiration.
Här arbetar vi med privatsittningar med andekontakter och plattformsdemonstrationer. 
Hålla publikens intesse, energi arbete, klarare förmedling.
Datum kommer!