Medium utbildning  


Att arbeta som medium är att vara i service för andevärlden och för våra medmänniskor, det är en ständig utveckling och process.Det tar tid att utveckla sin mediala förmåga och förstå hur det fungerar i samarbete och samtidigt sker en personlig utveckling som kan sätta igång inre processer och obearbetat inom oss kan komma upp till ytan. Därför kan det ta olika tid för personer att utveckla sitt mediumskap och arbeta som medium.  
Medium utbildningen är indelad i fristående helg kurser.   Nybörjare , fortsättning och 
avancerad nivå  beroende av din erfarenhet och varje del är fristående.  Så det går att ta en paus emellan eller du kanske bara är nyfiken på dina egna förmågor och vill gå en helg i grundkursen. Du har också möjlighet att gå ett individuellt mentorskapsprogram, då lägger vi en plan och där du också får olika teoretiska och praktiska hemuppgifter för din personliga och mediala utveckling. Läs mer under varje flik.

Det finns tre helgtillfällen under året, så du har möjlighet att gå en eller alla tre beroende av vad du vill och känner är rätt för dig. Arbeta för att till slut arbeta som medium och ta emot människor eller få kunskap om dig själv och använda det i ditt befintliga yrke.
Det finns också möjlighet för dig att träna emellan kurstillfällena i fysiska träffar eller online via Zoom.

Vårt Mål med att erbjuda mediumkurser är:
Att ge kunskap så du förstår mer om dig och att vi människor inom oss har möjlighet att öppna upp för information från högre världar genom vår själ och ande.
Förstå mer om energier som vi har runt omkring oss och inom oss, Hur vi uppfattar och känner av vår omvärld.  
Att vi vill ge dig en gedigen grund så att du känner dig trygg och har tillit till dig och andevärld i att förmedla kontakter på bästa sätt. 
Att arbeta som spiritualistiskt medium är mycket mera än att enbart förmedla budskap och vi vill också ge dig andlig esoterisk filosofi som fördjupar ditt inre och din utveckling.
Du har möjlighet att gå varje steg i din takt, gå för din egen skull eller för dig som vill arbeta för att bli certifierad för medialt arbete och verka som medium.
Utifrån vårt synsätt  ser vi att verka som medium kräver förutom en god upparbetad medial förmåga, kräver också kunskap, personlig och andlig mognad, god yrkes etik, bemötande och förhållningssätt.