Vad är Spiritualism och varför skriver en del att de är spiritualistiska medium?
I dag finns finns en djungel av olika former, erbjudande och utbud, för den som söker kontakt med ett medium.
Som spiritualistiskt medium vill jag ge kunskapen och visa att livet fortsätter för evigt och när man går till ett spiritualistiskt medium och önskar få kontakt med nära och kära skall den ge starka bevis som relation, personlighet, speciella minnen så att du kan förstå och känna vem det är från andevärlden. Det finns guider och andra ljusandar som vi också samarbetar med, men få människor på jorden känner till dem som finns runt omkring sig så det ger då inte samma bevis till den enskilde  för livets fortsättning som vid nära och kära som vill förmedla att de fortfarande är högst levande i andevärlden.

Spiritualism innehåller tre delar som en helhet, religion/ livsåskådning, filosofi och vetenskap.
Insikter inom spiritualism är att alla religionsformer talar om samma sak, det finns ingen som är den rätta religionen. Vi är alla andliga varelser i en mänsklig/fysisk kropp, oavsett religion, hudfärg, landstillhörighet, kön eller sexualitet.
Spiritualism grundar sig som livsåskådning och inte ur en tradionell kyrklig  religion men med religiös åskådning i grunden, då vi tror på en Skapare. Vi erkänner en högre intelligens och vi styrs av universella lagar och naturlagar.
Som spiritualist tror vi på ett evigt liv med en evig utveckling för själen, det finns ingen död och vår övertygelse är att vi genom medium också kan tala med våra nära och kära, som gått över till andevärlden. Den vetenskapliga aspekten är genom beprövad erfarenhet inom Spiritualismen, där vittnesbörd från människor och där bevis har varit så korrekta att det utom alla tvivel visat att nära och kära har förmedlat sig från andevärlden.

Medium är vanliga människor som genom träning utvecklat sin naturliga förmåga att kommunicera med andevärlden och alla människor har den förmågan inom sig. Det finns olika typer av mediumskap eftersom de i andevärlden försöker  på alla sätt de kan att kommunicera, för att hjälpa oss förstå sanningen med evigt liv.

Spiritualismen inviterar  alla som av intresse och egen fri vilja, vill lära känna och prova dess trovärdighet innan den accepteras. De sju grundprinciperna mottog mediet Emma Hardinge Britten och är en filosofisk grund att fördjupa och utvecklas sig som person och andligt.
De sju spiritualistiska principerna:
1. Vi härstammar alla från samma gud/universell kraft.
Universell kraft, en form av livskraft som finns i allt  och det vill säga genom att försöka förstå lagar av orsak och verkan, som styr allt som händer omkring oss, känner vi igen att det finns en kreativ kraft i universum. Denna kraft eller energi skapade inte bara hela universum utan livet i sina många former och fortsätter att skapa även idag.
2. Syskonskap mellan alla människor.
Eftersom vi alla kommer från samma universella livskälla är vi i själva verket en stor familj. Det betyder att hela mänskligheten är en del av ett syster och broderskap. Ett syster och broderskap är ett samhälle för ömsesidigt stöd och komfort. Vi är alla medlemmar av samma gudomliga familj. Därför är vi alla är lika mycket värda oavsett religion, hudfärg, landstillhörighet, kön eller sexualitet.
3. Andlig gemenskap och guidad ledning från guider och änglar
Många spiritualister anser att denna princip är huvudprincipen. Alla religioner tror på livet efter döden, men endast Spiritualismen visar att det är sant genom att visa att vi medium kommunicerar med andevärlden. Var och en av oss har andliga vägledare och skyddsandar som hjälper oss.
4. Själen och andens odödlighet
 Anden är energi och är därför oförstörbar. Vid den fysiska kroppens död fortsätter anden som en integrerad del av en värld i världar i olika dimensioner: den här andra världen kallas andevärlden. I andevärlden har vi en andlig kropp som är en replika av vår jordiska kropp, men det är en mycket finare form. Vi är samma personer på alla sätt, med samma personligheter och egenskaper, och vi förändras endast genom utveckling eller på annat sätt som ett resultat av våra egna ansträngningar.
5. Personligt ansvar.
Spiritualismen anser att det finns ingen, förutom vi själva, som ansvariga för våra liv, våra val och handlingar och vi har vår fria vilja att göra det vi vill så vi kan inte skylla på någon annan, utan ansvaret för  ligger hos den enskilda individen. Det finns inget himmel och helvete som dömer oss utan vi själva bär ansvaret.
6. Återverkan av alla våra handlingar
Som med alla andra principer gäller naturlagar. Karmalagen, orsak och verkan. Våra tankar och handlingar är som ett "spegel" om vad man gör under sitt liv. En naturkraft och vi alla har möjlighet att förstå hur allt hänger ihop och man som egen person kan utvecklas och i handling försöka göra det rätta, det du ger ut får du tillbaka. Karma lagen dömer inte utan bara är en lagbundenhet
7. Vägen för utveckling är öppen för alla
Vi tror på evigt liv och att evig utveckling är öppen för alla. I alla människors själar finns kraften till utveckling i visdom och kärlek. Alla som vill gå vägen som leder till andlig visdom och förståelse kan göra det.
Skillnaden mellan spriritualism och andra religioner är förmågan att, genom mediumskap, bevisa att människan överlever döden.
Vi blir inte andligt upplysta automatiskt när vi lämnar jordelivet. Vi kommer alltså att behålla våra drag vi hade när vi levde i en fysisk kropp. Men vi har i oändliga möjligheter att utveckla vår själ både under vår jordetid men också i andevärlden.
Andligt är alla människor i världen ett. www.snu.org/uk

Solrosens betydelse inom Spiritualism


Solrosor liknar livet som omger en person. Siffrorna som omger en solros motsvarar det som omger en person. Solrosor har sju grenar som står för de sju dagarna i en vecka och tolv blad i tolv månader om ett år. Var och en av grenarna ger också vanligtvis tre solrosor, som tros stå för den heliga treenigheten. Och varje solrosor har 52 gula kronblad, vilket står för 52 veckor om året. Och i mitten av varje blomma finns 365 frön, precis som det finns 365 dagar om året.
Solrosens natur återspeglar också något som Spiritualistiska troende ska göra, vilket är att vända sig till ljuset. Varje solros står inför öst när solen stiger, vilket symboliserar hur människor ska vända sig till universella (Guds)ljus. Blomman skickar över meddelandet att Gud kan möta våra väldiga behov, precis som solrosorna överlever genom att titta mot öst om vi bara möter hans ljus.

The   sunflower is used as an emblem of the philosophy of Spiritualism. The sunflower is likened to the life that surrounds a person. The figures that surround a sunflower are coincide with what surrounds a person. Sunflowers have seven branches that stand for the seven days in a week and twelve leaves for the twelve months in a year. Each of the branches also usually gives life to three sunflowers, which are believed to stand for the Holy Trinity. And each of the sunflowers has 52 yellow petals, which stands for the 52 weeks in a year. And at the center of each flower, there are 365 seeds, just as there are 365 days in a year.

The sunflower’s very nature also reflects something that Spiritualist believers should do, which is to turn to the light. Every sunflower faces towards the east when the sun rises, which symbolizes how people should turn to the light of God. The flower sends across the message that God can meet our very needs, just as the sunflowers survive by looking towards the east, if we just face His light.