Kyriotes light of spirit grundades- Academy of Spiritual knowledge grundades 2008 och Marita arbetar heltid som medium, healer och lärare. Både i Sverige men även internationellt efter förfrågningar.
Marita har lång teoretisk och praktisk utbildning och är en av få i Skandinavien som genomgått de högt ställda krav för certifiering som medium genom Spiritualist National Union, CSNU (d) (s) i England. Där man  genomgår både teoretiska och praktiska prov för att visa en hög standard i kunskap och förmedla kontakter från andevärlden.

Paul Jacobs har framförallt varit Maritas mentor och lärare, både i Tyskland och i England. Men har också haft andra lärare både i Sverige och England.

Lite bakgrund

I min vardag har den andliga världen alltid varit en verklighet för mig. Ända sedan jag var barn men förstod eller tänkte inte på att jag var medial utan var en del av min vardag.
Som litet barn var jag i hälsokost butiker luktade på olika dofter och frågade om olika saker de hade i sina hyllor och senare i mitt yrkesliv ville jag något annat och kom till Vidarkliniken som sjuksköterska 1988. Vi som arbetade där var  legitimerade sjuksköterskor och läkare och integrerade skolmedicin med komplementära behandlingar, arbetade där i många år, var en del i dess ledningsgrupp och arbetade de sista åren som vårdföreståndare
Det finns skrivet om bl.a mig och mitt arbete på Vidarkliniken i boken Miraklet i Järna, Läkekonsten på Vidarkliniken av Jan Cederqvist.

Har under min yrkeskarriär arbetat som sjuksköterska mestadels inom cancer och palliativ vård samt haft olika ledande befattningar, men andevärlden började intensivt visa på en annan väg och jag ändrade inriktning/ hoppade av min karriär och i stället sökte för finna en mentor för att lära mig mera om mediumskap och andlighet för att kunna vara ett instrument/ verktyg för andevärlden på bästa sätt. Varje lärare, kurs jag har gått har varit värdefulla gåvor.

Man blir alldrig fullärd som medium utan det är ett ständigt arbete och utveckling i samarbete och kommunikation med andliga världen.

Att arbeta och verka som medium är att vara en ambassadör för den andliga världen och vara en förmedlare mellan himmel och jord. Arbetar för att ge insikter och kunskap om livets fortlevnad efter den fysiska jordelivets död.
För dig ges möjligheter till insikter och förståelse som kan ge dig ro och ett helande.
Också  ett personligt växande som kan hjälpa dig på din väg i livet.

 

 Är medlem i The Spiritualists` National  Union

     www.snu.org.uk
         samt i
           The Spiritualists` National Union international
          SNUI