Kyriotes light of spirit grundades 2008 och jag arbetar som spiritualistiskt medium och har min verksamhet i Södertälje söder om Stockholm men även runt om i Sverige och internationellt efter förfrågningar.
 

I min vardag har den andliga världen alltid varit en verklighet för mig. Ända sedan jag var barn men förstod eller tänkte inte på att jag var medial utan var en del av min vardag.
Som litet barn var jag i hälsokost butiker luktade på olika dofter och frågade om olika saker de hade i sina hyllor och senare i mitt yrkesliv ville jag något annat och kom till Vidarkliniken som sjuksköterska 1988 och arbetade där i många år, var en del i dess ledningsgrupp och arbetade som vårdföreståndare
Det finns skrivet om bl.a mig och mitt arbete på Vidarkliniken i boken Miraklet i Järna, Läkekonsten på Vidarkliniken av Jan Cederqvist.

Andevärlden började intensivt visa på en annan väg och jag ändrade inriktning/ hoppade av min karriär och i stället sökte för  finna en mentor för att lära mig mera om mediumskap och andlighet för att kunna vara ett instrument/ verktyg för andevärlden på bästa sätt.

Jag har lång teoretisk och praktisk utbildning genom Spiritualist National Union, Barbanell Centre i Stafford. Där man håller höga krav och standard på sina utbildningar.

Paul Jacobs har framförallt varit min mentor och lärare, House of Spirit Hannover Tyskland och uppbär därifrån Certifikat för genomgången utbildning för Plattformsarbete/ stor seanser samt privatsittningar.
I Sverige har jag erhållit Certifikat enl internationella riktlinjer genom Ros Marie Lundbäck


Man blir alldrig fullärd som medium utan det är ett ständigt arbete och utveckling i samarbete och kommunikation med andliga världen.
 

Att arbeta och verka som medium är att vara en ambassadör för den andliga världen och vara en förmedlare mellan himmel och jord. Arbetar för att ge insikter och kunskap om livets fortlevnad efter den fysiska jordelivets död.
För dig ges möjligheter till insikter och förståelse som kan ge dig ro och ett helande.
Också  ett personligt växande som kan hjälpa dig på din väg i livet.
 

 

Är medlem i The Spiritualists` National  Union

     www.snu.org.uk
         samt i
           The Spiritualists` National Union international
          SNUI