Priser och  Villkor


Anmälan kan göras under fliken kontakt, mail eller per telefon.

Anmälningsavgift
Du har garanterad plats när du betalat anmälningsavgiften.
Kurser: 500 kr i anmälningsavgift
Workshop: 500 kr i anmälningsavgift

Anmälningsavgiften avdrages på den totala avgiften och när vi erhållit din anmälningsavgift får ni en bekräftelse och resterande belopp betalas innan kurs, workshops startar.
Anmälningsavgifter är ej återbetalningsbara.

Återbud från kurs & Cirklar
Vid återbud senare än 14 dagar innan kurs och cirkelstart betalas halva kurs, cirkel avgiften,exkluderat anmälningsavgiften, tillbaka.
Vid återbud senare än 7 dagar innan kurs, cirkelstart betalas ingen avgift tillbaka.
Vid avhopp från påbörjad kurs, cirkel betalas ingen avgift tillbaka.
Vid återbud pga sjukdom återfås hela kurs, cirkelavgiften förutom anmälningsavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Vid påbörjad cirkel räknas anmälningsavgift och antal gånger av på totala kostnaden, vid uppvisat läkar intyg.

Privata konsultationer
Om du uteblir från inbokad tid vid privatsittning vill jag gärna erbjuda tiden till någon annan.
Var vänlig att höra av dig till mig så snart du får förhinder så att jag kan avboka din tid. Du kan alltid nå mig på mobilen eller lämna ett meddelande på mobilsvar.
För tider som inte blivit avbokade utan skäl 24 timmar innan avtalad tid, debiteras fullt pris.

Privatsittning
Kostnad 750 kr varav 150 kr är 25% moms
Andlig vägledning/coaching
Kostnad 750 kr varav 150 kr är 25% moms utan bild
              1000 kr Varav 200 kr är 25% moms med bild

Healing
Kostnad 600 kr varav 120 kr är 25% moms

Vid betalning via Bankgiro: 217-1718 Glöm inte bort att skriva ditt Namn och till vad det gäller

Ni kan också betala med  Swish nr 1234714366, kontant på plats
Vid kredit kort tillkommer en extra avgift på 21 kr på grund av Izettle transaktionsavgifter

Innehar F-skattsedel och priserna är inklusive moms