Villkor


Anmälningsavgift

Du har garanterad plats när du betalat anmälningsavgiften.
Kurser & Cirklar: 1000 kr i anmälningsavgiften
Anmälningsavgiften avdrages på den totala avgiften och när vi erhållit din anmälningsavgift får ni en bekräftelse att platsen är garanterad och resterande belopp skall vara inbetald innan kurs start eller enl överenkommelse om delbetalning.
Anmälningsavgifter är ej återbetalningsbara.

Återbud från kurs & Cirklar
Vid återbud senare än 14 dagar innan kurs och cirkelstart betalas halva kurs, cirkel avgiften,exkluderat anmälningsavgiften, tillbaka.
Vid återbud senare än 7 dagar innan kurs, cirkelstart betalas ingen avgift tillbaka.
Vid avhopp från påbörjad kurs, cirkel betalas ingen avgift tillbaka.
Vid återbud pga sjukdom återfås hela kurs, cirkelavgiften förutom anmälningsavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Vid påbörjad cirkel räknas anmälningsavgift och antal gånger av på totala kostnaden, vid uppvisat läkar intyg.

Privata konsultationer
Om du uteblir från inbokad tid vid privatsittning vill jag gärna erbjuda tiden till någon annan.
Var vänlig att höra av dig till mig så snart du får förhinder så att jag kan avboka din tid. Du kan alltid nå mig på mobilen eller lämna ett meddelande på mobilsvar.
För tider som inte blivit avbokade utan skäl 24 timmar innan avtalad tid, debiteras fullt pris.


Betalning

Vid betalning via Bankgiro: 217-1718 Glöm inte bort att skriva ditt Namn och till vad det gäller
Swish nr 1234714366
Faktura
Vid kredit kort tillkommer en extra avgift på 21 kr på grund av Izettle transaktionsavgifter.

Villkor vid återbud och avhopp från progressiv mentorskaps program och de 1-årig utbildningarna

Vid återbud fram till 3 veckor innan utbildningen startar blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom anmälningsavgiften på 1000 kr som ska betalas.
Vid återbud senare än 3 veckor innan utbildningens start blir du skyldig att betala halva utbildningskostnaden samt anmälningsavgiften. Beloppet ska betalas som ett engångsbelopp enligt separat fakturering. Alternativt kan beloppet betalas månadsvis under 6 månader, separat avtal skrivs då för detta.

Vid återbud senare än 2 veckor innan utbildningen startar blir du betalningsskyldig för hela utbildningskostnaden. Kostnaden ska betalas som engångsbelopp enligt separat fakturering. Alternativt kan beloppet betalas månadsvis under 1 år, separat avtal skrivs då för detta.
Vid avhopp från påbörjad utbildning gäller att återstående utbildningsavgift ska betalas månadsvis enligt villkoren för betalning av utbildningen under resterande utbildningstid. Alternativt som ett engångsbelopp i samband med avhoppet.
Vid återbud pga sjukdom fram till 3 veckor innan kursstarten blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom anmälningsavgiften på 1000 kr. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå utbildningen pga sjukdom gäller punkt 1 ovan.
Vid återbud pga sjukdom senare än 3 veckor innan kursstarten blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom anmälningsavgiften på 1000 kr. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå utbildningen pga sjukdom gäller punkt 2 och 3 ovan.
Vid avhopp från pågående utbildning pga sjukdom blir du ej betalningsskyldig för återstående utbildningskostnad . Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå kursen gäller punkt 4 ovan.

Utebliven betalning
Om faktura från Kyriotes LoS utställd på mottagare som anmält sig till kurs, utbildning, evenemang eller privata konsultationer som Kyriotes loS anordnar inte betalas inom angiven tid (senast enligt förfallodatum på fakturan).
gäller följande:
En påminnelse skickas ut via mail. En påminnelseavgift om 50 kr påförs fakturan samt dröjsmålsränta enligt 2019 lag (för närvarande 7%) räknat från och med dagen efter förfallodatum på fakturan.
Om fakturan trots påminnelse inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso/kronofogden.

Ångerrätten
Du har rätt att frånträda detta avtal, bokning av tjänst, evenemang, kurs, utbildning. utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks, bokning av tjänst, evenemang, kurs, utbildning.
Läs mer om ångerrätten här.
Du har rätt att frånträda detta avtal (bokning av tjänst, kurs, utbildning, event, köp av vara) utan att ange något skäl inom
14 dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingick och vill du utöva ångerrätten ska du till Kyriotes LoS skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet ska skickas via brev avsänt per post eller via e-mail.
Innehar F-skattsedel och priserna är inklusive moms