Privata konsultationer
 

Privatsittning med andekontakt/er

En privatsittning med kontakt till andevärlden är ett möte mellan dig och de som passerat över till den andliga världen. När man kommer till en privatsittning så finns oftast ett önskemål om vem man vill få kontakt med. Vem som kommer kan ett medium inte styra över, men min erfarenhet är, om personen i andevärlden har möjlighet så försöker de alltid att komma, för de önskar också få kontakt och tala om att de fortfarande lever och finns kvar. Om de inte kommer kan bero på flera orsaker och  ibland kommer någon annan som du kanske inte har tänkt på men kan ändå vara viktigt att ta emot för just den som kommer, kan ge dig just det du behöver.

Jag ger en personlig beskrivning på den som kommit från andra sidan som utseende, personlighet och personliga saker som ger dig möjlighet att förstå vem det är och oftast är det nära och kära men också andra som du kanske först inte tänker på men som du har ett band till.

Det är viktigt att du inte berättar och ger mig information utan att jag vet så lite som möjligt, så att du kan känna och uppleva att den information jag ger dig är från andevärlden.
Via Skype, messenger går lika bra!
Pris: Din investering,750 kr varav 150 kr är 25%  moms a 60 minuter.

 

Andlig Coaching/vägledning

Upplever du inte kommer vidare i din vardag eller känner du behov av förstå mer av dig själv? Här arbetar jag på ett andligt och intuitivt sätt genom att se dina förmågor och möjligheter. Det kan handla om din utveckling eller hur du ska finna ny kraft och motivation på din personliga resa genom livet. Oftast brukar jag också fördjupa vägledningen med tarotkort och  kommunikation med din guide/vägledare.  För det mesta får jag information som gör att du får information om tidigare blockeringar som kan hindra dig, dina styrkor och möjligheter.

Andlig coaching/ vägledning +Själsbild
Du kan få dina förmågor och det det som finns omkring dig, beskrivet genom en målad bild av encaustic vax som du får med dig hem till en extra kostnad för tid och material kostnad.
Via Skype  går lika bra och bild hemskickad

Pris: Din investering,750 kr varav 150 kr är 25% moms utan bild a 60 minuter.
Pris: Din investering,1200 kr varav 240 kr är 25%  moms tillsammans med själsbild av Encaustic vax 60 minuter

Andlig Coaching/ Vägledning+ healing
Vi börjar med andlig vägledning, Upplever du inte kommer vidare i din vardag eller känner du behov av förstå mer av dig själv? Här arbetar jag på ett andligt och intuitivt sätt genom att se dina förmågor och möjligheter. Det kan handla om din utveckling eller hur du ska finna ny kraft och motivation på din personliga resa genom livet. Oftast brukar jag också fördjupa vägledningen med tarotkort och  kommunikation med din guide/vägledare.  För det mesta får jag information som gör att du får information om tidigare blockeringar som kan hindra dig, dina styrkor och möjligheter.
Healing
Kan upplevas som en extra hjälp efter vägledningen,kan mjuka/ lösa upp spänningar/ blockeringar som sitter fysiskt, mentalt emotionellt. Healing balanserar kropp och själ och få dig att känna dig mer i harmoni med dig själv. Den kan också sätta igång processer inom dig som gör att du börjar se på saker och ting på ett nytt sätt. Detta får många gånger till följd att du utvecklas som människa. Efter en healing-session känner sig de flesta mer avslappnade, lugna och avstressade.
Pris: Din investering, 1150 kr varav 230 kr är 25% moms a 90 minuter
              
Själsbild av Encaustic vax
Pris:
Din investering,450 kr varav 90 kr är 25% moms,(frakt och emballage tillkommer, 20 kr)


Inspirerad/Trans sittning
Vi har alla guider omkring oss som är här för att hjälpa oss men det är inte alltid vi förstår vad de säger. Här har du nu en chans att få direktkontakt med din guide. Jag går i inspirerat/trans och är en kanal till din guide som kan prata direkt till dig. Ge råd och stöd för att du kan komma framåt i ditt liv
Till skillnad mot en privatsittning med andekontakt så är jag inte aktiv och får informationen genom mina sinnen som bilder, symboler, känslor etc. Informationen ges direkt ifrån din guide. Hen pratar direkt till dig!
Pris: Din investering, 850 kr varav 170 kr är 25% moms a 60 minuter


Vid privata konsultationer gäller: under 18 år endast tillsammans med målsman. Arbetar under tystnadsplikt