Andlig vägledning


Upplever du inte kommer vidare i din vardag eller känner du behov av förstå mer av dig själv? Här arbetar jag på ett andligt och intuitivt sätt genom att se dina förmågor och möjligheter. Det kan handla om din utveckling eller hur du ska finna ny kraft och motivation på din personliga resa genom livet. Oftast brukar jag också fördjupa vägledningen med tarotkort och  kommunikation med din guide/vägledare.  För det mesta får jag information som gör att du får information om tidigare blockeringar som kan hindra dig, dina styrkor och möjligheter.
Pris: Din investering,800 kr varav 160 kr är 25% moms a 60 minuter.
                                 450 kr varav 90 kr är 25% moms a 30 minuter.

Andlig coaching/ vägledning +Själsbild
Du kan få dina förmågor och det det som finns omkring dig, beskrivet genom en målad bild av encaustic vax som du får med dig hem till en extra kostnad för tid och material kostnad.
Via Skype  går lika bra och bild hemskickad
Pris: Din investering,1200 kr varav 240 kr är 25%  moms tillsammans med själsbild av Encaustic vax 60 minuter

Andlig Coaching/ Vägledning+ healing
Vi börjar med andlig vägledning, Upplever du inte kommer vidare i din vardag eller känner du behov av förstå mer av dig själv? Här arbetar jag på ett andligt och intuitivt sätt genom att se dina förmågor och möjligheter. Det kan handla om din utveckling eller hur du ska finna ny kraft och motivation på din personliga resa genom livet. Oftast brukar jag också fördjupa vägledningen med tarotkort och  kommunikation med din guide/vägledare.  För det mesta får jag information som gör att du får information om tidigare blockeringar som kan hindra dig, dina styrkor och möjligheter.
Healing
Kan upplevas som en extra hjälp efter vägledningen,kan mjuka/ lösa upp spänningar/ blockeringar som sitter fysiskt, mentalt emotionellt. Healing balanserar kropp och själ och få dig att känna dig mer i harmoni med dig själv. Den kan också sätta igång processer inom dig som gör att du börjar se på saker och ting på ett nytt sätt. Detta får många gånger till följd att du utvecklas som människa. Efter en healing-session känner sig de flesta mer avslappnade, lugna och avstressade.
Pris: Din investering, 1150 kr varav 230 kr är 25% moms a 90 minuter