Trans sittning
Vi har alla guider omkring oss som är här för att hjälpa oss men det är inte alltid vi förstår vad de säger. Här har du nu en chans att få direktkontakt med din guide. Jag är en kanal till din guide som kan prata direkt till dig. Ge råd och stöd för att du kan komma framåt i ditt liv
Till skillnad mot en privatsittning med andekontakt så är jag inte aktiv och får informationen genom mina sinnen som bilder, symboler, känslor etc. Informationen ges direkt ifrån din guide. Hen pratar direkt till dig!
Pris: Din investering, 950 kr varav 190 kr är 25% moms a 60 minuter