Medium utbildning  Ny utbildning startar 29-30/8 -20

Få yrken kan skänka dig en sådan djup tillfredsställelse som mediumyrket. Här får du verkligen möjlighet att vara till gagn för dina medmänniskor och för våra vänner i de andliga dimensionerna. Denna utbildning är för dig som vill arbeta för att bli certifierad för medialt arbete och verka som medium.
​Hos oss får du en gedigen utbildning utifrån en noga utarbetad kursplan och utifrån vårt synsätt  ser vi att verka som medium kräver förutom en god upparbetad medial förmåga, kräver också kunskap, personlig och andlig mognad, god yrkes etik, bemötande och förhållningssätt.
I vår utbildning finns möjlighet att välja att inrikta sig enbart mot privatsittningar eller både privatsittningar och publika plattformsdemonstrationer.
 
Hela utbildningen innefattar fyra terminer:
Steg 1 Består av 3 delkurser under ett år.  Ämnesområde, privatsittningar och plattformsdemonstration, andlig vägledning, guider och hjälpare, våra olika sinnen och hur man tar emot information från andevärld. själ till själ, möta människor i kris, förhållningssätt och bemötande, etik, lagar, olika former av mediumskap, fördjupning i olika energier/ vibrationer.

Det är preliminärt innehåll i de olika kursdelarna. Flera övningar och föreläsningar kan tillkomma eller bortfalla beroende på gruppens behov och sammansättning. Som en röd tråd genom hela utbildningen kommer vi fördjupa oss i innebörden av varje del av de sju andliga principerna. Det kommer också vara praktiska och teoretiska hemuppgifter mellan kursdelarna.
Praktiska övningar som privatsittningar, länkning med andevärld och plattformsövningar ingår i varje kursdel, samt psychic övningar. Teori fördjupning under varje kursdel.
Kursdel 1
Introduktion och grundläggande information om spiritualism och de sju andliga principerna.
Grundläggande teori om olika typer av mediumskap, psychic och psykometri. vår aura, auratolkning, kontakt med anhöriga på andra sidan. Kontakt med andliga vägledare och guider.
Meditation.

Kursdel 2
Fördjupning i mentalt mediumskap. Kontakt med anhöriga på andra sidan. Privatsittningar - olika former.
Att våga, bemötande röst och kroppsspråk. Förberedelser, Meditation.

Kursdel 3
Fördjupning psychic/mentalt mediumskap. Fördjupning i privata sittningar. Gruppseanser.
Möta människor i kris, sorgebearbetningens faser, professionellt förhållningssätt. lagar och gränser i vårt arbete som medium.
Utbildningens längd och datum, steg 1
Steg 1, Utbildningen startar i september 2019 och sträcker sig till juni 2020. Utbildningen innehåller tre helgtillfällen 28-29/9 september 2019, 22-23/2 februari och 13-14 juni 2020. Dessutom ingår 3 gruppsammankomster via Skype, 1 stycken under höstterminen 2019 och 2 stycken under vårterminen 2020. Gruppsammankomster via Skype är träningstillfällen och handledning och datum för dessa bestämmer vi gemensamt.
Tiderna är samma för varje kursdel, lördag 09:30-20:30 och söndag 09:30-15:30
 

Steg 2 - Andra året


Steg 2: Består av 3 delkurser under ett år. Du fördjupar dig inom mentalt mediumskap, Plattformsdemonstration, privatsittningar, inspirerat tal, fördjupa kontakten med ditt andliga team. Att vara i service för andevärlden, kanal för att ge upplyftande filosofi genom inspiration.
Utbildningen kommer att fokusera på övningar som tar dig framåt i din utveckling av din intuition och medialitet. Den kommer ge dig stabilitet, tillit och säkerhet i ditt arbete som medium. Vi går djupare in att utveckla vårat samarbete med andevärlden genom bilder, ord, färger och känslor som andevärlden kommunicerar med.

Du kommer att få träna på de övriga kursdeltagarna men jag kommer även att bjuda in andra personer så att du får möjlighet att öva på personer som du inte känner så väl.

kursdel 4
Fördjupning av mediumskap. Privatsittningar, själ till själ, tarotläggningar, aura och färgtolkning.  Plattformsteknik (seansteknik), gruppseanser, hemma seanser, storseanser, energi och gruppdynamik. Hålla i gruppmeditationer

Kursdel 5
Teori kring trans och förändrat medvetandetillstånd. Vara kanal och ta emot kunskap från de högre världarna, Övningar i inspirerat tal, transfiguration och transtal och skrift
Medial undersökning och energi arbete/plats och husrening. Privatsittningar, vägledning, plattformsteknik

Kursdel 6
Avslutningshelg, Efter denna 2- åriga utbildning har du fått så mycket med dig  att du har möjlighet för att arbeta som spiritualistiskt medium. De som har hunnit färdig med sin praktik och uppgifter kommer under denna helg pröva för certifikat. De som inte har hunnit färdig med sin praktik har möjlighet att boka tid när alla moment är avklarade. Dock inom högst 2 år efter avslutat utbildning.

Utbildningens längd och datum, steg 2
Steg 2, Utbildningen startar i september 2020 och sträcker sig till juni 2021. Utbildningen innehåller tre helgtillfällen.
19-20 september 2020, 20-21 februari och 12-13 juni 2021. Dessutom ingår 3 gruppsammankomster via Skype, 1 stycken under höstterminen 2019 och 2 stycken under vårterminen 2021. Gruppsammankomster via Skype är träningstillfällen och handledning. Ni som är ovana vid datorer och Skype behöver inte känna oro utan vi har samtal handledning omkring Skype under vår kursträff.

Kostnad, din investering, 3300 kr per tillfälle varav 660 är 25% moms, utan boende och med boende 3.775  kr del i rum.
I utbildningen ingår 
 Kursmaterial, 2 lunch, 1 middag 2 st fika per dag per helgtillfälle. Vegetarisk/ vegan kost.
Inbetalning en vecka innan varje helg tillfälle.
Faktura per månad
Utan boende
Du kan också betala via faktura månadsvis 890 kr per månad utan del i rum, under 10 månader för varje år, efter att anmälningsavgift är inbetald.
Anmälningsavgift för garanterad plats är 1000 kr som dras av vid första helgtillfälle.
Med boende
Kostnad 3775 kr med del i rum vid varje tillfälle under 10 månader för varje år efter att anmälningsavgift på 1000 kr är inbetald. Kostnad 1033 kr per månad uppdelat på 10 månader.

Om du betalar hela utbildningen 2 år vid ett tillfälle 19800 kr  utan boende och med boende 22 500 kr vid utbildningen start ges 1000 kr i rabatt.

Praktik
Du kommer  behöva utöver kursträffarna även öva själv på privata sittningar med träningsklienter samt hålla hemmaseanser. Mer information finns under fliken till höger kriterier för certifiering

​Behörighetskrav: Du som vill gå denna utbildning bör ha påbörjat och arbetat lite med sig själv och ha viss förståelse av eget inre arbete. Erfarenhet av tidigare kurs, cirklar inom personlig och medial utveckling, är du osäker på om du besitter de förkunskaper som nämns här, kontakta mig gärna så kan vi tillsammans diskutera fram till vad som är lämpligast för dig.

Viktigt att veta- villkor vid återbud och avhopp från utbildningen
Jag uppmanar dig att läsa villkoren som gäller vid återbud och avhopp från utbildningen innan du anmäler dig. Du kommer att få skriva på ett ömsesidigt papper att du läst och godkänt villkoren vid utbildningens start.
 
Frågor
Har du frågor eller om du tycker något är oklart rörande utbildningen så är du välkommen att kontakta mig via mail marita.kyriotes@telia.com eller per telefon 073 573 10 03

Anmälan görs under fliken Anmälan/ansökan, email: marita.kyriotes@telia.com eller mobil 073 573 10 03