Varmt välkommen till Kyriotes light of spirit - Academy of spiritualknowledge. 
 

En plats för inre växande
 

Vi lever i en tidsålder där vi har blivit lärda utifrån ett tänkesätt att kunna mäta och väga, sk materiellt vetenskapligt sätt och det som inte syns med våra fysiska ögon finns inte. Det finns tillbaka under jordens tidsålder, som visar på högt utvecklade civilisationer och som hade kunskap som byggnadskonst, läkedom, en kontakt med universum som ett kollektiv tänkande och bringade ner kunskap till vår jord. Vi så kallade moderna människor får fortfarande inspiration från universum och andevärld men vi brister i vår tillit och intuition och vi litar inte helt och fullt på den sidan av oss. Vi är inte tränade eller har utvecklat den delen av oss, utan vår logiska och analytiska sida av oss dominerar och tar i överhand.

Medialitet är något vi alla föds med men de flesta väljer någon gång i livet att stänga ner dessa förmågor. 
Vi har all kunskap om oss själva inom oss, men vi har inte lagt så mycket fokus på vårat inre utan vi agerar och reagerar mestadels utifrån vår yttre omgivning. Vår själ som vet allt om oss och är vår bästa bundsförvant, om oss själva, våra liv och livsväg. Inom oss har vi vår själ men också vår ande, som är en oförstörbar eterisk "livskropp."

Att förstå och få verktyg för den helhet vi är, det fysiska, vår själ och ande, Oftast lever varje del separata liv eftersom vi inte har tänkt på att de finns och hur vi kan använda oss av dess krafter. Men  de flesta av oss kan säkert känna igen sig vid  olika signaler som, när vi går emot oss själva och viljan tar överhand, de subtila signaler som oftast negligeras och trycks undan av logiska vardags"hjärna

Våra kurser är för dig som vill växa som människa, förstå mera om dig själv och din livsväg och få verktyg för  personlig och andlig utveckling. Utbildningarna har ett genomtänkt upplägg och hög kvalite där vår målsättning är att ge kunskap om livets dimensioner och dess innebörd i olika aspekter, att leva mera ur ”andliga principer” och förståelsen för de universella natur lagar
 

Vi erbjuder kurser för personlig utveckling.
Mediumkurser för nybörjare till avancerad.
Healingutbildning
Mentorskapsprogram.
Workshops.
Meditationer
Du har också möjlighet att boka olika privata konsultationer och behandlingar.
Hjärtligt välkomna!

NYHETER;
Vi föjer FHM riktlinjer och för närvarande kan 8 personer visatas tillsammans i vår lokal då vi räknar med 10 kvm / person. Det finns handsprit, handskar och munskydd att tillgå. Vi använder visir.

Marita har lång erfarenhet och arbetar som spiritualistiskt medium & lärare och är en av få i Skandinavien som genomgått de högt ställda krav av teoretiska och praktiska prov genom Spiritualist National Union, CSNU(d)(s) i England. Marita erbjuder privata konsultationer som förmedling av andekontakt, andlig vägledning, healing, storseanser, gruppseanser, seanser inom trans - mediumskap.
Vi erbjuder gedigna utbildningar, kurser och cirklar inom personlig och medial utveckling med likvärdig standard som Marita själv har fått genomgå genom Spiritualists National Union.
Christian Pettersson erbjuder behandlingar  inom hypnoterapi, Dynamisk emotionell terapi, regression och tidigare liv, stresshantering, healing.
Du kan läsa mer om Christians arbete på www.hypnoterapikarlstad.se

Ny bok publicerad!

Denna bok kom till ur ett behov av att ge grundläggande kunskap och förståelse om Spiritualism och spiritualistiskt mediumskap. Vad det innehåller och omfattar samt olika tips på ett jordnära och sakligt sätt.
Bra som kurslitteratur, handbok eller allmänt intresse.

Vad betyder Kyriotes?
Kyriotes och dess betydelse fick Marita inspirerat från andevärlden år- 07

Namnet kyriotes symboliserar ande av wisdom. Ljus mellan himmel och jord och finns som hjälpare för oss människor. 

Jag är
Människan vardande är
Människan jag är
Från den andliga sfären är
Sanning söknad kommer
Människan må se till sitt inre
Se vad ljus är
Omslut er av ljus
Ljuset är från världens sfär
Vi ger människan ljuset
Om vi inte fanns, ljuset inte fanns för människan
Oh människa, se dig själv
Se till ditt inre
Öva du må göra
Se människan i ditt inre
Se vad ljus är
Du må göra

Önskar du få nyhetsbrev från oss! Fyll i ditt e-mail adress nedan

Den nya lagen 25/5-18 GDPR har säkert inte undgått någon
Vi använder Get a newsletter där era email- adresser blir registrerade.