Intervju med Christian Pettersson om hypnos

 

Varför rekommenderar du hypnos?
Svar: Hypnos är ett kraftfullt verktyg och en väg in i det undermedvetna sinnet. Där ligger händelser från ditt förgågna, lagrade i det fördolda men påverkar  ditt dagliga liv.
Hypnos  kan användas i alla typer av önskade förändringsprocesser.  Några exempel är  fobier, rädslor, rökavvänjning, stress, känslor av otillräcklighet. Överhuvudtaget är hypnos ett tillstånd av djup inre avkoppling som är läkande för kropp och själ.

Hur fungerar Regression till tidigare liv?

Svar: En mycket intressant fråga! Min upplevelse är att varken man tror eller inte på ett tidigare liv så hamnar klienter även vid vanliga regressioner i ett tidigare liv. Som kan  förklara beteenden och eller problem som orsakas i det nuvarande livet.
Vid en ren tidigare liv regression kan man  få en röd tråd av extra viktiga händelser  som kan ge ett mönster eller förklaring till det nuvarande livet.
 
 
Du kan läsa mer eller boka tid på hemsidan www. hypnoterapikarlstad.se