Vad menar vi egentligen med överflöd?
 

Definitionen av överflöd är “något som flödar över bräddarna”. Oftast tänker vi nog på mycket större mängd än behovet, materiellt välstånd, överflöd som i välstånd och därmed framgång.
Om vi drar definitionen lite längre har det mycket att göra med en sorts mentalt, fysiskt och emotionellt tillstånd som hjälper dig att fullfölja dina mål i livet.
Om vi dra definitionen ännu steg längre så handlar det om något djupare,  Alla våra upplevelser i livet är sammankopplade av en kedja av orsak och verkan som påbörjades för länge sedan. Det innebär att dina handlingar, tankar, känslor alla har ett ursprung i dåtiden och kommer påverka framtiden.
Vi behöver då bli medveten om våra tankemönster som begränsar oss, de är också sammankopplade med en sinnesstämning och eller känsla i kroppen som håller oss kvar. 
Vi har lätt att fokusera på det som är negativt det vi saknar i våra liv. I dessa oroliga tider kan det låta som en klysha , bristen på ett jobb, på en inkomst eller en osäker framtid.
Men genom att förstå denna innebörd att steg för steg bli mer uppmärksam på vilka tankar man har och hur man ser på sig själv och sin omgivning.
Att arbeta med vår verklighet från ett motivationsperspektiv och inte ur rädsla kan vi bemöta vårt dagliga liv på ett nytt sätt. Men det som händer är också att du blir mer medveten om din inre kraft, den eteriska kraft som är sammanlänkad med alltet, det förenande fältet. Där växer ditt sanna jag fram starkare och starkare. Det ger en känsla av samhörighet, att du har lika värde som alla andra, att du är värd att få det du önskar och vill precis som alla andra. 
Detta är ett sätt  utveckla ett sinnestillstånd och en inre balans som kan omfamna det positiva och nuet. 
Meditation kan hjälpa dig att komma bortom det fysiska och få kontakt med det förenande fältet. Det gör att du kan se mera objektivt på dig själv och insikter om det som du bär på som känns gammalt och önskar släppa.

Följ med på  meditationer för inre växande, balans och upptäcka och vara ett med den universella energin.
Vill du förändra, känna överflöd i ditt liv, släppa gamla tankemönster så är detta något för dig. Kommer inom kort
 
 
Marita Pettersson CSNU
Medium & Healer
www.kyriotes.se