The cirlce of the Rainbowbridge vår cirkel i fysiskt mediumskap. Vi arbetar tillsammans med vårt andliga team för att visa livets fortsättning och har suttit tisdagar varje vecka med få undantag i över 13 år för att utveckla vårt arbete tillsammans.
Vi ger också offentliga demonstrationer i transmediumskap där det andliga teamet kan ge filosofiska samtal, lektioner i mediumskap etc beroende av gruppens sammansättning.

Vill du medverka vid en transdemonstration? under hösten 2021 kommer det finnas möjlighet 1 ggr / månad på tisdagar klockan 19:00-21:00. Förfrågan till kyrioteslightofspirit@gmail.com eller 073 573 10 03