Utbildningar och kurser
Vi lever i en tidsålder där vi har blivit lärda utifrån ett tänkesätt att kunna mäta och väga, sk materiellt vetenskapligt sätt och det som inte syns med våra fysiska ögon finns inte. Det finns tillbaka under jordens tidsålder, som visar på högt utvecklade civilisationer och som hade kunskap som byggnadskonst, läkedom, en kontakt med universum som ett kollektiv tänkande och bringade ner kunskap till vår jord. Vi så kallade moderna människor får fortfarande inspiration från universum och andevärld men vi brister i vår tillit och intuition och vi litar inte helt och fullt på den sidan av oss. Vi är inte tränade eller har utvecklat den delen av oss, utan vår logiska och analytiska sida av oss dominerar och tar i överhand. Medialitet är något vi alla föds med när vi kommer till jorden men dom flesta väljer någon gång i livet att stänga ner dessa förmågor. 
Vi har all kunskap om oss själva inom oss, men vi har inte lagt så mycket fokus på vår själ, vår själ som vet allt om oss och är vår bästa bundsförvant, om våra liv och livsväg. Inom oss har vi vår själ och också vår ande, som är en oförstörbar eterisk "livskropp."
Att förstå och få verktyg för den helhet vi är, den fysiska, vår själ och ande, Oftast lever varje del separata liv och de flesta av oss kan känna av olika signaler när vi går emot oss själva och viljan tar överhand, de subtila signaler som oftast negligeras och trycks undan av logiska vardags"hjärna

Våra kurser är för dig som vill växa som människa, förstå mera om dig själv och din livsväg och få verktyg för  personlig och andlig utveckling. Utbildningarna har ett genomtänkt upplägg och hög kvalite där vår målsättning är att ge kunskap om livets dimensioner och dess innebörd i olika aspekter, att leva mera ur ”andliga principer” och förståelsen för de universella lagarna och naturlagarn