Utbildningar 

Till höger finns våra aktuella utbildningar. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du önskar få mer information om någon kurs.

Vi lever i en tidsålder där vi har blivit lärda utifrån ett tänkesätt att kunna mäta och väga, sk materiellt vetenskapligt sätt och det som inte syns med våra fysiska ögon finns inte. Det finns tillbaka under jordens tidsålder, som visar på högt utvecklade civilisationer och som hade kunskap som byggnadskonst, läkedom, en kontakt med universum som ett kollektiv tänkande och bringade ner kunskap till vår jord. Vi så kallade moderna människor får fortfarande inspiration från universum och andevärld men vi brister i vår tillit och intuition och vi litar inte helt och fullt på den sidan av oss. Vi är inte tränade eller har utvecklat den delen av oss, utan vår logiska och analytiska sida av oss dominerar och tar i överhand.

Medialitet är något vi alla föds med men de flesta väljer någon gång i livet att stänga ner dessa förmågor. 
Vi har all kunskap om oss själva inom oss, men vi har inte lagt så mycket fokus på vårat inre utan vi agerar och reagerar mestadels utifrån vår yttre omgivning. Vår själ som vet allt om oss och är vår bästa bundsförvant, om oss själva, våra liv och livsväg. Inom oss har vi vår själ men också vår ande, som är en oförstörbar eterisk "livskropp."

Att förstå och få verktyg för den helhet vi är, det fysiska, vår själ och ande, Oftast lever varje del separata liv eftersom vi inte har tänkt på att de finns och hur vi kan använda oss av dess krafter. Men  de flesta av oss kan säkert känna igen sig vid  olika signaler som, när vi går emot oss själva och viljan tar överhand, de subtila signaler som oftast negligeras och trycks undan av logiska vardags"hjärna