Healing utbildning


Mer och mer kunskap och forskning visar på goda effekter av healing. Denna utbildning ger gedigen bas och kunskap för dig som önskar arbeta med healing.
Du möter många olika människor i allvarliga sjukdomar och lidande och det är viktigt att känna till lagar och gränser inom ditt arbetsområde tillika utveckla dina healingförmågor och bli så ren kanal som möjligt.

Utbildningen består av två helgkurser under ett år men du är fri att gå i din takt. Ämnesområde, spirituell healing och här får du bas kunskap inom anatomi, fysiologi, stärka och bygga din egen kraft, meditation, olika former av healing, som spirituell healing, Absenthealig, distanshealing, andlig kirurgi, transhealing, clair sentence och scanning, förhållningssätt och bemötande, etik, lagar. praktiska övningar.

Elevpraktik vid varje helgtillfälle och syftet med elevpraktiken är att integrera innehållet i de teoretiska delarna med praktiskt utövande.
Handledd och extern praktik: Förutom den handledda praktiken på skolan ska du även göra extern praktik på 100 healingsessioner. 1-1 sessioner, absenthealing, distanshealing, healing till djur. Varje tillfälle dokumenteras och redovisas till skolan.
Kursledare: Christian Pettersson
Förkunskaper: Alla som har intresse
Datum: Vi flyttar fram datum på grund av covid-19
Kostnad: 2800 kr/ helg inklusive kursmaterial och fika
Anmälan: kyrioteslightofspirit@gmail.com, mobil 073 573 1003
Vill du gå för att certifiera dig inom healing! Läs mera under kriterier för certifikat, healing