Kurs inom trans och fysiskt mediumskap   

En helg där vi kommer arbeta i ett nära samarbete med vår guide och andeteam. Olika praktiska övningar där du får möjlighet att  känna närheten av din guide/ andeteam, uppleva energier, inspireras till tal, skrift, healing. Uppleva olika medvetandetillstånd. Du kommer också få mer förståelse av naturliga processer som sker både hos dig men också från andeteamet när man börjar utveckla transmediumskap. Vi kommer också fördjupa oss i vad är fysiskt mediumskap, historiskt och dess utveckling. Vi kommer experimentera med olika övningar inom området fysiskt mediumskap
Det ingår också en transdemonstration där Maritas guider ger djupare filosofi och eller lektioner i mediumskap  från sitt perspektiv från andevärlden.
Ni kommer att få möta The rainbowbridgecircle som är Marita experimentella fysiska cirkel där hon och hennes samarbetsteam från andevärlden har utvecklats tillsammans mer än 15 år tillsammans. Cirkelns intention är att visa livets fortsättning där återföreningar kan ske mellan våra världar. De kan också ge kunskap om livet i den andliga världen, frågor och svar, En teammedlem har varit aktiv medium under jordelivet och ger lektioner om mediumskap nu från sin sida i andevärlden. Marita arbetar runt om i Sverige men också internationellt. Driver spiritualistiskt center och mötesplats för andligt intresserade i Karlstad och är författare till boken spiritualistiskt mediumskap.

Datum: Planeras
             Fredag  10:00 -17:00
             Lördag  10:00 - 19:00
             Söndag 10:00-17:00
Kursavgift: 4200 kr inkl moms och fika + ev kursmaterial
Anmälan till kyrioteslightofspirit@gmail.com, 0735731003
Är ej för helt nybörjare, vid osäkerhet kontakta Marita