top of page
Image by Erlend Ekseth

Cirkel i transmediumskap online

Att sitta tillsammans i en cirkel med andra är en viktig del när man utvecklar transmediumskap. Att låta sitt ande team få möjlighet att lära känna dig och ni fördjupar samarbetet och utveckling.
Transmediumskap
Cirkelarbete
Tal
Healing
Vi träffas online över zoom, varannan onsdag
Start 28/8 och vi träffas under 8 tillfällen under hösten.
Tid: 18:30 - 21:00
Kostnad:  275 kr per tillfälle, 2200 kr för 8 gånger
Cirkeln är sluten efter start för att kunna ledsagas framåt och inte börja om för nya inhopp. Vid förhinder återbetalas inte någon avgift.
Anmälningsavgift: 800 kr för att garantera din plats som dras av på total beloppet.
Varmt välkommen att boka din plats till kyrioteslightofspirit@gmail.com, mobil 0735731003.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Om transmediumskap

Vi människor har  många olika  medvetandetillstånd och vid trans får vi lära känna dem på ett nytt och annorlunda sätt. Vi människor är av naturen väldigt nyfikna och vill ha kontroll över vår situation. Men trans handlar det om att göra totalt tvärt om, vi får lära oss att släppa kontrollen och försöka att inte vara nyfiken på dess innehåll.

Det är ett samarbete där grunderna är att:

Att sätta sitt eget sinne åt sidan för att ha tillit att låta sig användas som ett instrument/ verktyg för andevärlden.

Att bli ett med sin kommunikatör utan att lägga sig i.

Att bygga upp en relation till sin guide så man känner sig trygg och har tillit, så att man steg för steg kan träna att släppa sin egen kontroll.

Att utveckla transmediumskap är inte att bli övertagen eller besatt av en ande eller att någon ande lånar ens kropp, din kropp är redan upptagen av dig och ingen annan kan inta din kropp för den är din. Det som sker är att ande vännerna kommer väldigt nära in i vår aura och lånar en liten del av vårt sinne i vårt undermedvetna. Genom detta lilla centra kan de förmedla sina egna röster känslor, tankar och kropps funktioner så som de var och vill förmedla. Detta sker alltid i förtroende mellan medium och sin guide, kommunikatör. 

Du som medium måste alltid ge din tillåtelse att så får ske, annars skulle det inte kunna använda oss medium som ett instrument/verktyg.

Det är ett djupt samarbete med sin guide och är en relation som bygger på tillit och förtroende.

Det finns flera olika nivåer i transen som varierar från överskuggning där mediet är fullt medveten om vad som sker - till djup trans, där mediet har väldigt lite eller inget medvetande om det som kommunicerats.

Olika trans-medvetande tillstånd

Överskuggning

I denna form av kommunikation har den andliga guiden eller kommunikatören kommit så pass nära mediet och in i dess aura. Här är mediet fullt medveten om vad som sker och ger sin tillåtelse och det är denna tillåtelse som gör att guiden tillåts att komma nära och influera mediet. Rösten kommer att vara mediets men orden kommer att vara guidens. Här hittar du former som inspirerat tal eller inspirerad skrift eller konst.

Lätt Trans

I denna form av kommunikation har guiden och mediet kommit ännu närmare tillsammans i sina energier. Mediet känner av sin kommunikatör mera fysiskt. Här är mediet fortfarande medveten och kan lätt och fortfarande starkt påverka kommunikationen. Här är också kontakt med mediets undermedvetna och som kan influera mediet till att vilja tala och röra sig , vilket kan förväxlas med trans kontroll. I detta stadium är det viktigt att man tillåter sig att tala så att det genuina kommunikationen kan ta sig igenom.

Full Trans

Här har mediet fortfarande sitt medvetande med men separerat kan man säga, medvetandet ställer sig vid sidan och följer med i kommunikationen men påverkar den inte.

Mediet minns kommunikationen vagt efteråt eller har fragment av samtalet.

Djup Trans

Här kan guiden tala igenom mediet utan påverkan av mediet sinne. Guiden/kommunikatören talar genom mediet med egen röst och ansikte och kroppshållning kan ändras, man ser andens karaktär igenom mediet. Här är mediet oftast inte medveten och kommer sällan ihåg vad som hänt eller sagts.

Denna form av medvetande tillstånd tar oftast flera år av träning och utveckling och du kommer att pendla mellan de olika medvetandetillstånden, tills du nått din fulla utveckling.

Kontakt

Jag ser fram emot att träffa dig

Mobil 0735731003

bottom of page