top of page
Nationell blomma

Olika former av mediumskap

Mentalt Mediumskap

Ett medium är en länk mellan den andliga världen och vår värld och har tränat sina sinnen och energier för att kunna kommunicera med den andliga världen. Den främsta uppgiften är att ge bevis på att den andliga världen finns och att livet fortsätter efter den fysiska livet.

Clairvoyance

Det betyder att se klart, klarseende, vilket innebär att den andliga världen jobbar med dig på så sätt att du ser som inre bilder. Det kan vara som färgbilder, fotografier eller som tex tv bilder.

Clairaudient

Det betyder att höra klart och då får man ord och meningar till sig från den andliga världen.

Clairsentient

Det betyder att känna klart, då jobbar den andliga världen med dina känslor och man kan känna av personlighet, den andliga världen kan också genom mediets kropp ge känslor om fysiska sjukdomar och andra händelser.

Clairgustance

Den andliga världen kommunicerar via smak, lukt och dofter.

Det är ett samarbete mellan den andliga världen och mediet och hur man bäst arbetar ihop kan variera och beror också på mediets energier och medvetandetillstånd. 

Det är en ständig utveckling och mycket träning i hur den andliga världen kommunicerar tillsammans med mediet.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Trans mediumskap

Vi människor har  många olika  medvetandetillstånd och vid trans får vi lära känna dem på ett nytt och annorlunda sätt. Vi människor är av naturen väldigt nyfikna och vill ha kontroll över vår situation. Men trans handlar det om att göra totalt tvärt om, vi får lära oss att släppa kontrollen och försöka att inte vara nyfiken på dess innehåll.

Det är ett samarbete där grunderna är att:

Att sätta sitt eget sinne åt sidan för att ha tillit att låta sig användas som ett instrument/ verktyg för andevärlden.

Att bli ett med sin kommunikatör utan att lägga sig i.

Att bygga upp en relation till sin guide så man känner sig trygg och har tillit, så att man steg för steg kan träna att släppa sin egen kontroll.

Att utveckla transmediumskap är inte att bli övertagen eller besatt av en ande eller att någon ande lånar ens kropp, din kropp är redan upptagen av dig och ingen annan kan inta din kropp för den är din. Det som sker är att ande vännerna kommer väldigt nära in i vår aura och lånar en liten del av vårt sinne i vårt undermedvetna. Genom detta lilla centra kan de förmedla sina egna röster känslor, tankar och kropps funktioner så som de var och vill förmedla. Detta sker alltid i förtroende mellan medium och sin guide, kommunikatör. 

Du som medium måste alltid ge din tillåtelse att så får ske, annars skulle det inte kunna använda oss medium som ett instrument/verktyg.

Det är ett djupt samarbete med sin guide och är en relation som bygger på tillit och förtroende.

Det finns flera olika nivåer i transen som varierar från överskuggning där mediet är fullt medveten om vad som sker - till djup trans, där mediet har väldigt lite eller inget medvetande om det som kommunicerats.

Olika trans-medvetande tillstånd

Överskuggning

I denna form av kommunikation har den andliga guiden eller kommunikatören kommit så pass nära mediet och in i dess aura. Här är mediet fullt medveten om vad som sker och ger sin tillåtelse och det är denna tillåtelse som gör att guiden tillåts att komma nära och influera mediet. Rösten kommer att vara mediets men orden kommer att vara guidens. Här hittar du former som inspirerat tal eller inspirerad skrift eller konst.

Lätt Trans

I denna form av kommunikation har guiden och mediet kommit ännu närmare tillsammans i sina energier. Mediet känner av sin kommunikatör mera fysiskt. Här är mediet fortfarande medveten och kan lätt och fortfarande starkt påverka kommunikationen. Här är också kontakt med mediets undermedvetna och som kan influera mediet till att vilja tala och röra sig , vilket kan förväxlas med trans kontroll. I detta stadium är det viktigt att man tillåter sig att tala så att det genuina kommunikationen kan ta sig igenom.

Full Trans

Här har mediet fortfarande sitt medvetande med men separerat kan man säga, medvetandet ställer sig vid sidan och följer med i kommunikationen men påverkar den inte.

Mediet minns kommunikationen vagt efteråt eller har fragment av samtalet.

Djup Trans

Här kan guiden tala igenom mediet utan påverkan av mediet sinne. Guiden/kommunikatören talar genom mediet med egen röst och ansikte och kroppshållning kan ändras, man ser andens karaktär igenom mediet. Här är mediet oftast inte medveten och kommer sällan ihåg vad som hänt eller sagts.

Denna form av medvetande tillstånd tar oftast flera år av träning och utveckling och du kommer att pendla mellan de olika medvetandetillstånden, tills du nått din fulla utveckling.

Fysiskt mediumskap

Vid fysiskt mediumskap arbetar andevärlden med mediets energier på helt annat sätt än vid mentalt och transmediumskap.

Vid cirkelarbete eller vid en seans kan medvetandetillståndet skifta och alla medium är inte i djup trans hela tiden och oftast har rummen varit helt mörklagda eller med svagt rött eller blått ljus eller levande ljus.

Vid fysiskt mediumskap ska alla personer som är närvarande uppleva samma fenomen utan att använda clairvoyance och

är ett djupt och nära samarbete mellan mediet och dess spirituella team men lika viktiga är med sittare och cirkelledare. Vid en hemmacirkel är det viktigt att man tillsammans skapar en harmonisk grupp som sitter i glädje och i ödmjukhet och där frågan ställs till andevärlden hur samarbete kan ske och vad som behövs. Då får man ett ledsagande som ger en utveckling och säkert ger bevis som håller i vår tid. Det tar lång tid att utveckla fysiskt mediumskap och det är få som har offentliga seanser i fysiskt mediumskap.

Ofta läggs tonvikt på olika fenomen men det grundläggande är att visa och bevisa på att livet fortsätter efter den fysiska livet och här får andevärlden möjlighet att visa sig fysiskt och alla som deltar ser detsamma

Ektoplasma

Lite kortfattat som jag har fått mig förklarad så finns ektoplasma naturligt i vår kropp och produceras i bukspottkörteln. Hos vissa människor kropps uppbyggnad eller man kan säga DNA så går det att frigöra och producera en större mängd av denna ektoplasma. Detta kan andevärlden arbeta med och går att bygga upp på olika sätt, ett exempel är att bygga upp energierna och visa sig som en avbild av hur de såg ut under sitt jordeliv. Detta kallar man materialisation.

Det finns inte så mycket information om hur andevärlden kan frigöra livsenergierna och förklaringen kan vara att mycket i fysisk mediumskap har varit fokuserat på fenomen och vad man kan göra tillsammans. Det som också är intressant är processerna och samarbetet mellan sin guide, team och hur de arbetar med mediumet för att kunna bli ett verktyg/ instrument för andevärlden.

Transfiguration

Vid Transfiguration arbetar andevärlden med mediets ansikte och skapar en mask ovanför mediets ansikte med ektoplasma. Ansikten som tar form är exakt lika av hur andepersonen såg ut när den levde under sitt jordeliv. En äkta transfigurations mask lägger sig som en 1-3 cm tjock hinna en bit utanför ansiktet och är 3-dimensionell. Den brukar som oftast också ha väldigt skarpa kanter vid sidorna.

Transfiguration kan förväxlas med överskuggning men det saknas då denna ektoplasma och överskuggning förekommer ofta i trans tillstånd.

Äkta transfiguration tillhör det fysiska mediumskapet, då ektoplasma bildas. Bra transfiguration tar många år att utveckla och är därför också väldigt sällsynt. Jag har fått möjlighet att närvara på Carol Ellis seans och hon är ett fantastiskt transfigurations medium.

I folkmun fokuseras det ofta på fysiskt mediumskap ca 100 år tillbaka i tiden och att det tillhör den spirituella historien. Det är mycket äldre än så och har funnits i årtusenden i olika kulturer och var då kopplad till schamanism. Det var inget som ansågs konstigt utan det var en kunskap som schamaner använde sig av. En kunskap om hur man kunde använda människans energier på olika sätt och också tillsammans med världens energifält, ett annat ord är meridianer.

bottom of page