top of page
Medium

Dåtidens medium och forskning utmanade etablissemanget

Att det alltid funnits medium, shamaner, olika ljusarbetare har vi vetat om sedan ur minnes tider och här kommer vi titta lite närmare på den Moderna Spiritualismen och dess genomslagskraft. Det började med Fox systrarna Margaret, Leah och Kate Fox i Hydesville, New York. Som säkert också många känner igen så flyttade familjen Fox in i ett hus och snart därefter hördes olika knackningar och raspningar från väggar i huset. Denna ande påvisade att det fanns en intelligens och att det gick att kommunicera mellan våra världar.

 

Fox-systrarna visade och inspirerade människor hur man kunde kommunicera med andevärlden och många människor blev intresserade av att själva försöka kommunicera med andevärlden, och började följa instruktionerna för att bilda cirklar i sina egna hem. Denna typ av självständig forskning av hemma cirklar var också en viktig del för utvecklingen av den moderna spiritualismen.

 

Det blev ett så stort intresse av spiritualism och där vetenskapsmän helt bokstavligen satte sina yrken i fara, när de rapporterade sina slutsatser av fenomen och andlighet. Ändå fortsattes spridningen av utredningar, journalister som rapporterade och skrev i tidningar och tidskrifter. Medier blev undersökta och testade om sina förmågor. Människor organiserade möten och som gradvis bildade spiritualistiska kyrkor och centra, vilket är grunden till dagens andliga rörelse.

 

I vårt samhälle har religion alltid haft en viktig roll och har haft en enorm inverkan av det andliga tro systemet. De tidiga pionjärerna och medium utmanade myndigheterna inom det etablerade spirituella trossystemet. Spiritualism erbjöd, att om kommunikation med de döda var möjligt så skulle människor på jorden med säkerhet ha tillgång till källor som ger förklaringar om mysterier om livet efter döden.

 

Det fysiska mediumskapet fick snabb spridning över världen och bara sex år senare, fanns ett dokument över fysiskt mediumskap och alla dess fenomen som inträffat från hela världen.

Detta presenterades för Förenta staternas kongress och var undertecknat av tretton tusen människor. De bad om en utnämning av en vetenskaplig kommission för att undersöka fenomenen inom spiritualismen.

År 1882 inrättade forskare, Society for Psychological Research för att sätta alla fenomen på professionell nivå för att de skulle kunna undersökas på allvar.

Society for Physical Research och American Society for Physical Research genomförde rigorösa och metodiska undersökningar och år 1887 inleddes en fullskalig utredning av spiritualismen, som kallades Seybert-kommissionen och var kanske den mest objektiva undersökningen av fenomen under 1800-talet.

 Bland de första i Sverige var Spiritistiska Lånebiblioteket och syftet med den organisationen var att utföra forskning och hålla seanser.

Det Svenska Samfundet för Psykisk Forskning bildades år 1890. (The Swedish Society for Psychic Research) av Carl von Bergen med flera, i samfundet fanns också en medicinsk läkare, Alfred Backman som publicerade lyckade experiment i telepati, klärvoajans och hypnos.

Vi har en stark grund att stå på där tidigare medium utmanat etablissemanget för att visa livets fortsättning och att alla människor har tillgång till livets mysterier.

Referenser

University of Spiritualism, Harry Boddington, Psychic press, 1995

The University of Spiritualism. Harry Boddington, 1995

The Table Rappers, The Victorians and the Occult, Ronald Pearsall, 2004

Western esotericism in Scandinavia, Rolf Carleson, Caroline Levander. Brill

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page