top of page
Kanotur med en hund

Det är skillnad att vara medial och medium

Det är skillnad på att vara medial och att vara medium och varför det är viktigt med kunskap och träning och att ständigt utveckla sig själv och sitt mediumskap.
Att uppleva sig medial eller att någon annan uttrycker om att hen är mycket medial är inte samma sak som att vara medium. Det är en bra förutsättning för att kunna bli ett bra medium och att fortsätta utveckla sin mediala förmåga. Men att vara medium är ett långsiktigt tränande att förmedla information som vi får genom våra sinnen från andevärlden.
Men inte bara enkelt förmedla det som visas i en inre bild. Det är för enkelt och har en ande kontakt lyckas manifestera en bild genom klar seende så finns mycket mera information att ge.
Jag ska förklara djupare!

Att vara medial och att uppfatta andevärlden genom våra sinnen och också får lite information, tex har du fått en bild, inre seende, men att bara enbart förmedla och beskriva, vad du ser från bilden är inte tillräckligt som medium.
Om du får en inre bild på en båt är det inte tillräckligt att du säger till din mottagare/ kund att du ser en båt och att mottagaren/ kunden säger ja jag förstår och fyller i informationen om varför mediet ser denna båt.
När ande kontakten ger en bild av en båt kan det vara många olika orsaker, kan ha arbetat som fiskare, hobbyseglare, tog med familjen varje sommar ut på små äventyr, arbetat på en trålare, arbetat på ett lastfartyg, segelbåt, vill ge ett semesterminne då man gjort en kryssning tillsammans etc.
Ser ni så många olika orsaker det kan vara av att få en klarseende, (inre seende) bild av en båt.
Det är mediets uppgift att ge information och med sin träning av klart kännande, följa med i känslan som man få av sin ande kontakt, en kontakt själ till själ länkas ihop och då kan du som medium känna att det är en familjefar, känna glädje och som älskade att ta med sin familj på semestrar och att segla, historien växer fram djupare och bilden växer till en plats vid havet, fortsätter till klippor, bilden expanderar och du får en bild av ett hus, och som medium fortsätter du följa med ande kontakten för att känna av vad det är för ett hus, sommarhus, föräldrahus, minnen av detta hus.
Av denna bild av båt förmedlar mediet att jag har en pappa med mig som vill prata med sin dotter, han älskade att vara ute på sjön och ni har många minnen ihop när ni seglade på semestrarna. På båten står också namnet Doris som jag känner är en hund och var en kär familjemedlem till er. Du bör också ha minnen av ett sommarhus som känns ha varit i familjen i flera generationer som ligger nära vatten med klippor.
Av en bild byggs kommer personlighet fram från ande kontakten, minnen, yrke etc.

Vi människor har dessa förmågor naturligt inom oss och ande kontakter förmedlar sig genom våra sinnen men det krävs kunskap, träning och övande. Det beror på dig som person hur mycket tid du lägger på att utveckla dig till medium med hög standard.
Marita Pettersson
www.kyriotes.se

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Att vara i nuet

Övning i vardagen! 

Är du här eller är du där? Om du är där kan du inte vara här!

 

Att vara i nuet är inte alldeles enkelt och det finns ett flertal olika övningar, mindfulness är mest känd. Vi kanske tror att dåtid är bakåt i tiden, men det gäller även det som sker samma dag. Våra tankar rör sig från ena till det andra under en dag. Hur kan vi vara närvarande i möte med andra människor eller släppa dagen när vi kommer hem. På ett sätt kan vi säga att vi är i olika världar.
Det som har varit- här och nu - eller det som ännu inte har manifesterats.

 

Här ska jag dela med mig av en övning som jag har fått från mina ande vänner. För mig passade den övningen bra och använder den i min vardag men även vid meditationer när tankar far i väg och behöver vara närvarande i nuet.
Sitt bekvämt, blunda och föreställa dig tre världar eller tre runda cirklar på rad.
Dåtid Nutid Framtid
Ta några djupa andetag och om du vill ha musik går det också bra. Andas in genom näsan, djupa andetag. Visualisera en inre bild av tre cirklar och mittencirkel träder fram tydligast. Försök att hålla denna cirkel som ett inre fokus, du kan också i denna cirkel fokusera i mitten på en punkt. Du fortsätter med din andning och utandningen är något längre än inandningen. Räcker med 5–10 minuter. Ger träning för att hålla ditt fokus och ger en inre balans.


En annan övning är också att du under en dag uppmärksammar dig själv, om i vilken värld du just nu är i med dina tankar och känslor. Det som har varit - här och nu - eller det som ännu inte har manifesterats. En hjälp att släppa och vara i det som är, här och nu både inom sig och sin omvärld
Lycka till! Kyriotes light of spirit

bottom of page