top of page
Svart och Gul Spindel

Fobier

Fobier utvecklas vanligen som barn tonåring eller ung vuxen. Det är ovanligt att få fobier sent i livet. Varför fobier uppstår är inte klarlagt men forskning visar att specifika fobier ofta kan härledas till händelser som upplevts negativt. Hypnos är ett avslappnat tillstånd där sökandet efter orsaks samband och upplösning av detsamma sker på ett undermedvetet plan.  

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Vad är hypnos

Hypnos – en väg in till det undermedvetna sinnet

Hypnos kan användas i alla typer av önskade förändringsprocesser. Forskning visar att det har en värdefull effekt på ett brett spektrum av fysiska åkommor och psykiska problem. Men vad är hypnos egentligen? Hur fungerar det? Låt mig ge dig en kort beskrivning av denna hypnotiska värld.

Hypnos är ett kraftfullt verktyg eftersom det stadiet kan skapa genvägar in i det undermedvetna sinnet. Där kan man långt snabbare och effektivare ändra oönskade beteenden och emotionella blockeringar. Det medvetna kontra det undermedvetna sinnet.

Med det medvetna sinnet har vi förmågan att tänka logiskt och analytiskt. Vårt medvetna sinne är ett begränsat minne, för vi kan endast tänka på upp till sju informationer samtidigt. Det är ett trögt sinne som utgår från vad vi har lärt oss från vi föddes. Det kan lätt överbelastas.

Å andra sidan kan det undermedvetna sinnet fokusera på 4,5 miljoner information samtidigt och är vår biologiska hårddisk. Här lagrar vi allt vi har sett, hört, smakat, luktat och känt från det ögonblick vi skapades.

Varje gång vi förväntar oss eller tänker på något, bildas först en föreställning i form av inre bilder, ljud, dofter eller kroppsliga upplevelser. Våra föreställningar påverkar vårt sinnestillstånd, vilket påverkar våra känslor, vilket i sin tur påverkar vår fysiologi och kan skapa olika beteenden. Därför kan vi också använda vår fantasi av något positivt för att aktivera ett önskat beteende.

Det kan också vara emotionellt relaterat och faktiskt det vanligaste. En emotionell reaktion kan trigga igång olika oönskade beteende som kan leda till exempelvis ångest. Emotionella indikationer är ofta kopplat till någon eller några incidenter och dessa kan man komma åt med dessa tekniker. Känslor kan också få oss att felaktigt tro att någonting är fel och vi har en tendens att då skapa hjärnspöken.

Det är här ett hypnotiskt tillstånd kan hjälpa dig att få direktkontakt med underliggande orsaker.

Kontakt

Jag ser fram emot att träffa dig

Mobil 0790206120

bottom of page