top of page
Tentamen

Certifikat mediumskap

Alla känner sig inte bekväma att hålla publika storseanser, gruppseanser därför finns möjlighet att välja inriktning mot privatsittningar och eller Privatsittningar och plattformsdemonstrationer ( storseanser),

Tränande medium
Under din väg inför certifiering är delmål att få träningskort som innebär att du kommit så pass långt att du nu utvidgar dina sittningar från vänner och bekanta till mer professionellt medium och hålla gruppseanser upp till 25 personer.

Krav för certifiering både privatsittningar & plattformsdemonstrationer
Du ska kunna ge privatsittningar/konsultationer där du kan ge bevis på att andevärlden existerar, att förmedla budskap från andevärlden och att budskapen ska vara relevanta och förstås av mottagaren.

  • Hålla en plattformsdemonstration/ storseans på ca 1 timme där du har kontakt med andevärlden och minst sex stycken blir identifierade av mottagaren och att budskapen är relevanta och förstås av mottagaren.

  • Godkänt på skriftligt teoriprov rörande allmänna frågor om mediumskap, spiritualism, bemötande av klienter och etik inom området.

  • Inlämning av skriftlig fördjupning i ett ämne/ Uppsats

  • Hålla föredrag om sin skriftliga fördjupning eller ett inspirerat tal

Praktik för dig som vill lära dig både Plattformsdemonstration och privatsittningar
Du ska ha minst 20 st plattforms demonstrationer: hemma seanser, gruppseanser och storseanser.
Referenser
Privatsittningar
Du ska ha genomfört minst 30 privatsittningar/konsultationer. Förmedling av ande kontakt och andlig vägledning.

Praktik för dig som vill lära dig endast privatsittningar
Du ska ha genomfört minst 50 privatsittningar/konsultationer. I dessa 50 konsultationer skall du både förmedlat ande kontakt med goda bevisa på livets fortsättning och andlig vägledning.

Du behöver också göra en skriftlig fördjupning
Lämna in en skriftlig uppsats, inom ämnet spiritualism eller om ett annat andligt område.
Essä ska innehålla minst 750 ord.
Förslag på ämnesområden
Spiritualismens historia
Spiritualismens 7 andliga principer
Något känt mediums historia
Dina egna förmågor och dess utveckling och förståelse
Cirkelarbete och dess betydelse
Andlighet vad är det?
Olika former av mediumskap
Eget ämnesområde
Hålla ett förberett Föredrag om sin skriftlig fördjupning/ uppsats eller ett inspirerat tal
Föredrag eller inspirerat tal i minst 15 minuter.
Certifiering sker under när alla moment är uppfyllda. Vanligtvis tar det mellan 2- 5 år.
Du behöver ha minst 6 kurshelger som är obligatoriskt och för dig som också valt plattformsdemonstrationer behöver minst 1 helgkurs i avancerad plattformsarbete. Det är viktigt att inse att vi kommer också se till personlig utveckling, mognad samt etik och moral och inte bara räknat av kurshelger inför certifiering.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Certifikat inom spirituell healing

Vill du bli certifierad genom vår utbildning behövs att du uppfyller:

Två helgkurser inom healing
100 sessioner logg bok med namn och vilken form av healing
Certifieringstillfället: Praktisk demonstration, kundbemötande, uppföljning av logg bok
Datum och tid bokas när alla kriterier är uppfyllda, kostnad 900 kr.

Mer information fås under kurshelgerna .

Kontakt

Jag ser fram emot att träffas

Mobil 0735731003

bottom of page