top of page
blommor

Villkor

Anmälningsavgift
Du har garanterad plats när du betalat anmälningsavgiften.
Kurser & utbildningar: 800 kr i anmälningsavgift.
Anmälningsavgiften avdrages på den totala avgiften och när vi erhållit din anmälningsavgift får ni en bekräftelse att platsen är garanterad och resterande belopp skall vara inbetald 14 dagar innan kurs start, genom skickad faktura. Du kan också betala hela belopp genom Klarna och där välja olika betalningsalternativ.
Anmälningsavgifter är ej återbetalningsbara.

Kursmaterial
Kursmaterial, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående. Kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.
Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 073 573 10 03. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter.
Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Avbokning vid utbildning, kurser, workshops och cirklar.
Vid avhopp från påbörjad kurs, cirkel betalas ingen avgift tillbaka.
Vid återbud pga. sjukdom återfås hela kurs, exklusive anmälningsavgift mot uppvisande av läkarintyg.
 

Betalning
Vid betalning via Bankgiro: 217-1718 Glöm inte bort att skriva ditt Namn och till vad det gäller
Swish nr 1234714366.

Utebliven betalning
Om faktura från Kyriotes LoS utställd på mottagare som anmält sig till kurs, utbildning, evenemang eller privata konsultationer som Kyriotes loS anordnar inte betalas inom angiven tid (senast enligt förfallodatum på fakturan).
Gäller följande:
En påminnelse skickas ut via mail. En påminnelseavgift om 50 kr påförs fakturan samt dröjsmålsränta enligt 2019 lag (för närvarande 7%) räknat från och med dagen efter förfallodatum på fakturan.
Om fakturan trots påminnelse inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso/kronofogden.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Kontakt

Mobil 0735731003

bottom of page