top of page
17062022-A7402326 (2).jpg

Regression till tidigare liv

Oavsett tro på reinkarnation, så kan tidigare liv regression vara ett effektivt verktyg för dig. Det spelar egentligen ingen roll vilken tro utan beviset ligger i resultatet. Djupa trauman, rädslor för döden, övervinna sorg, negativa livsmönster, tidigare liv är några exempel på vad som kan hjälpa dig.  
 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Kontakt

Jag ser fram emot att träffa dig

Mobil 0790206120

bottom of page