top of page
11241219_931360503574007_125553732884357827_n.jpg

Spiritualism och de 7 grundprinciper

I dag finns finns en djungel av olika former, erbjudande och utbud, för den som söker kontakt med ett medium.
Som spiritualistiskt medium vill jag ge kunskapen och visa att livet fortsätter för evigt och när man går till ett spiritualistiskt medium och önskar få kontakt med nära och kära skall den ge starka bevis som relation, personlighet, speciella minnen så att du kan förstå och känna vem det är från andevärlden. Det finns guider och andra ljusandar som vi också samarbetar med, men få människor på jorden känner till dem som finns runt omkring sig så det ger då inte samma bevis till den enskilde för livets fortsättning som vid nära och kära som vill förmedla att de fortfarande är högst levande i andevärlden.
Spiritualism innehåller tre delar som en helhet, religion/ livsåskådning, filosofi och vetenskap.
Insikter inom spiritualism är att alla religionsformer talar om samma sak, det finns ingen som är den rätta religionen. Vi är alla andliga varelser i en mänsklig/fysisk kropp, oavsett religion, hudfärg, lands tillhörighet, kön eller sexualitet.
Spiritualism grundar sig som livsåskådning och inte ur en traditionell kyrklig religion men med religiös åskådning i grunden, då vi tror på en Skapare. Vi erkänner en högre intelligens och vi styrs av universella lagar och naturlagar.Som spiritualist tror vi på ett evigt liv med en evig utveckling för själen, det finns ingen död och vår övertygelse är att vi genom medium också kan tala med våra nära och kära, som gått över till andevärlden. Den vetenskapliga aspekten är genom beprövad erfarenhet inom Spiritualismen, där vittnesbörd från människor och där bevis har varit så korrekta att det utom alla tvivel visat att nära och kära har förmedlat sig från andevärlden.

Medium är vanliga människor som genom träning utvecklat sin naturliga förmåga att kommunicera med andevärlden och alla människor har den förmågan inom sig. Det finns olika typer av mediumskap eftersom de i andevärlden försöker på alla sätt de kan att kommunicera, för att hjälpa oss förstå sanningen med evigt liv.
 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

De 7 grund principerna

Spiritualismen inviterar alla som av intresse och egen fri vilja, vill lära känna och prova dess trovärdighet innan den accepteras. De sju grundprinciperna mottog mediet Emma Hardinge Britten och är en filosofisk grund att fördjupa och utvecklas sig som person och andligt.

1.Vi härstammar alla från samma universella kraft, en högre intelligens som också kan benämnas gud
I Spiritualism kan gud inte identifieras i personliga termer eftersom gud inte är en individuell människa som man eller kvinna. Gud är bortom formen och i spiritualism är gud den eviga källan till allt liv, den gudomliga eteriska kraft som finns genom hela universum. Som manifesterar sig genom naturlagen. Skapande och evolution är en del av guds gudomliga plan. En högre intelligens som säkerställer att hela livet är perfekt balanserat inom universell lag. Denna eteriska kraft finns inom oss alla.

2.Syskonskap mellan alla människor
Spiritualism säger att vi alla är en del av den universella skapande eteriska kraft och därför en familj i gud/ store anden. Då måste det finnas en länk mellan våra bröder och våra systrar och oss själva. Det betyder att vi alla har en andlig essens som vi bär inom oss. Vi måste erkänna att vi delar den planet vi lever på med alla livsformer. Spiritualister försöker förstå andras behov och hjälpa alla människor oavsett ras, färg eller tro. Gud älskar var och en av oss exakt som vi är, med alla våra fel och brister och vi måste lära oss att se det hos människor och i mångfalden.

3.Andlig gemenskap och guidad ledning från guider och änglar
Spiritualism bygger på begreppet att det finns en stor kreativ eterisk kraft som vi kan kalla gud, en högre intelligens och mänskligheten är en del av denna eteriska kraft. Den finns inom oss och vi kan därför aldrig separeras från den. Det är en naturlag och spiritualister använder den kraft för kommunikation direkt, eller via ett medium, mellan oss på jorden och de i den andliga världen. Det huvudsakliga syftet med kommunikation med andevärlden är att tillhandahålla bevis för att det finns ett liv efter det jordiska livet. Vilket stöder Spiritualismens filosofi att livet är en kontinuerlig process. Ängla ministeriet kan förstås i sin roll som Guds gudomliga hjälpare, de har inte funnits på jorden i en fysisk form. Ängla ministeriet ger ökad visdom för att upplysa individen, samhället och världen där vi lever.

4. Själen och andens odödlighet
Själ och ande kan betraktas som de odödliga delarna hos människan. De är en del av den eteriska kraft inom oss som överlever separationen från den jordiska kroppen när vi övergår till den andliga världen. Under våra erfarenheter av livet på jorden utvecklar vi vår karaktär och personlighet. Dessa aspekter och egenskaper hos jaget fortsätter leva i den eteriska dimension som vi kallar andevärld.

5. Personligt ansvar
Spiritualism anser att det finns ingen, förutom vi själva, som är ansvariga för våra liv, våra val och handlingar. Vi har också vår fria vilja, så vi kan inte ge ansvar för våra handlingar på någon annan utan ansvaret för ligger hos oss själva.

6. Återverkan av alla våra handlingar
Denna princip uttrycker naturlagen om orsak och verkan. Denna lag fungerar både på jorden och i andevärld. Under livet påverkar olika val oss människor på olika sätt. Vi är de enda som vet orsakerna till våra handlingar och avsikten bakom dessa handlingar. I den andliga världen finns det ingen himmel eller helvete, bara nivåer av andlig evolution och grader av andlig utveckling. När vi i andevärlden är vi i stånd att förstå till fullo om våra val och erfarenheter, kommer vi att uppmuntras av en mer upplyst ande att utvärdera vårt beteende och göra andlig återställande i enlighet med andlig lag.

7. Vägen för utveckling är öppen för alla
Andlig utveckling är öppen för varje mänsklig själ och det är upp till varje person att välja när och på vilket sätt och till och med i vilken omgivning man ska göra sina framsteg. När vi har berörts av eteriska energier och dess kraft kommer det alltid att finnas möjlighet att utvecklas och gå vidare, ingen berövas någonsin från den allomfattande kärleken.
Andligt är alla människor i världen ett. 

www.snu.org/uk

Solrosens betydelse inom Spiritualism

Solrosor liknar livet som omger en person. Siffrorna som omger en solros motsvarar det som omger en person. Solrosor har sju grenar som står för de sju dagarna i en vecka och tolv blad i tolv månader om ett år. Var och en av grenarna ger också vanligtvis tre solrosor, som tros stå för den heliga treenigheten. Och varje solrosor har 52 gula kronblad, vilket står för 52 veckor om året. Och i mitten av varje blomma finns 365 frön, precis som det finns 365 dagar om året.

Solrosens natur återspeglar också något som Spiritualistiska troende ska göra, vilket är att vända sig till ljuset. Varje solros står inför öst när solen stiger, vilket symboliserar hur människor ska vända sig till universella (Guds)ljus. Blomman skickar över meddelandet att Gud kan möta våra väldiga behov, precis som solrosorna överlever genom att titta mot öst om vi bara möter hans ljus.

The   sunflower is used as an emblem of the philosophy of Spiritualism. The sunflower is likened to the life that surrounds a person. The figures that surround a sunflower are coincide with what surrounds a person. Sunflowers have seven branches that stand for the seven days in a week and twelve leaves for the twelve months in a year. Each of the branches also usually gives life to three sunflowers, which are believed to stand for the Holy Trinity. And each of the sunflowers has 52 yellow petals, which stands for the 52 weeks in a year. And at the center of each flower, there are 365 seeds, just as there are 365 days in a year.

The sunflower’s very nature also reflects something that Spiritualist believers should do, which is to turn to the light. Every sunflower faces towards the east when the sun rises, which symbolizes how people should turn to the light of God. The flower sends across the message that God can meet our very needs, just as the sunflowers survive by looking towards the east, if we just face His light.

Kontakt

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page