top of page
Kristaller en effekt.jpg

Har kristaller en effekt

Många av oss dras till kristaller och dess unika egenskaper, att den har unika egenskaper gör att den har använts inom olika branscher och inom olika forskningsområden.  

 Man har använd quartz kristaller i klockor, radio, tv apparater, etc. Jag gjorde också en sökning på forskning om quartz kristall och fick över 200 forsknings rapporter från ett Universitet, hur man använt kristallens unika egenskaper inom olika områden.

Bergs kristall är en klar quartz.

Den vibrerar med ett konstant antal svängningar per sekund, oftast 32 768 men även andra frekvenser förekommer. Eftersom kristallen vibrerar med ett konstant antal svängningar lämpar den sig utmärkt för att mäta tid, i princip allt som behöver en klocka.

Batteriet i quartzklockan genererar elektriska impulser som mikroprocessorn sedan skickar till kvartskristallen. Kristallen börjar vibrera med 32 768 svängningar per sekund.

Kristallen vibrerar vid olika frekvenser, vid olika temperaturer och vid olika lufttryck. Den som bär klockan påverkar kvartskristallens frekvens och bidrar till att den går för snabbt eller långsamt.

Kvartskristaller används inte bara i klockor. Kvartskristaller är en oumbärlig komponent i allt från radio- och tv-apparater till radar och sonarsystem i ubåtar och i princip allting som innehåller en mikroprocessor. Mekanisk ljudutrustning är ett annat exempel. Tidiga bandspelare som hade en kvartskomponent för att reglera hastigheten på inspelning och uppspelning och minimera svaj. Kristallen fanns också i skivspelare för att säkerställa att skivan konstant spelas upp i exakt rätt hastighet.

Lite kul kuriosa om vår kära kristall och det finns mycket mer att fördjupa sig för intresserade, som forskningsrapporter dock på engelska

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page