top of page
Solros

Den moderna spiritualismens start

ag börjar med Fox systrarna Margaret, Leah och Kate Fox. De har haft betydelse för med Hydesville knackningarna startade den moderna spiritualismen.
I Hydesville New York flyttade Familjen Fox in i ett hus och det startade höra olika knackningar i väggen som sedan visade att det fanns en intelligens bakom knackningarna.

Hydesville knackningar försökte fastställa tre viktiga faktorer:
1. Att det var möjligt för organiserad kommunikation att existera mellan dem i andevärlden och de på jorden..
2. Att det är möjligt att kommunicera med andar genom att upprätta en kod.
3. Att vissa människor var känsliga / naturligt mediumistiska och hade möjlighet att kommunicera med dem i andevärlden och kunde ta emot budskap från andevärlden.

Ryktet om Fox-systrarna och nyheterna om knackningar spred sig snabbt och brett i USA.

Foxsystrarna hade privata sessioner för människor som journalister, politiker, affärsmän, läkare, advokater och ministrar och många utredare kom för att deltaga vid sessionerna. Den första offentliga demonstrationen gavs i Rochester den 14 november 1849 i Corinthian Hall. Mediet var Margaretta Fox. Vid den offentliga demonstrationen bildades en kommitté med fem från publiken för att testa mediet och rapportera. (University of Spiritualism s.15)
Journalister rapporterade och skrev artiklar i tidningar, författare skrev böcker. År 1882 inrättade forskare Society for Psychological Research för att sätta alla fenomen på professionell nivå för att de skulle kunna undersökas på allvar.

En av de första oberoende redogörelserna för ande aktiviteter i Rochester skrevs av Lemuel Clark,en minister från Westford.
En annan man som var viktig för ande fenomen och existens som gav stöd till Fox syster var John W. Edmonds som var en av de mest inflytelserika tidiga amerikanska spiritualisterna. Hans intresse för Rochester aktivitet publicerades tidigt 1851 och det första artikeln av hans erfarenheter publicerades den 1 augusti 1853 i New York Courier.
Fenomenen spred sig snabbt i USA, men även i Europa om systrarna Fox förmågor och B Hayden var det första offentliga mediet för bordsfenomen att komma till England 1852. Hon undersöktes av professor de Morgan, en matematiker och författare.

Fox-systrarna visade hur människor kunde kommunicera med andevärlden,denna "kod" som gavs från andevärlden tillsammans med Fox systrarna från Rochester Hydesville, var så häftigt för många människor med detta intresse. De följde instruktionerna för att bilda cirklar i sina egna hem. Det står att denna typ av självständig forskning också utgör en av ryggraden i modern spiritualism.

Det fanns ett stort intresserade av Spiritualism efter fenomenen i Hydesville Rapping och vetenskapsmän som helt bokstavligen satte sina yrken i fara, när de rapporterar sina slutsatser av fenomen och andligheten. Utredningarna fortsatte, journalisternas rapporterade och skrev i tidningen och tidskrifterna. Lika för alla medier som fortsatte med sitt arbete och blev undersökta och testade om sina förmågor. Människor som organiserade möten och som gradvis bildade kyrkor och centa, vilket ledde till dagens andliga rörelse.

Tidiga former av mediumskap var av fysisk natur och fysisk mediumskap var nödvändigt för den utveckling som skedde. När vi tittar på skillnaderna mellan mentalt mediumskap och det fysiskt mediumskap så skulle mentalt mediumskap ensamt varit till väldigt liten nytta för den andliga/ spiritualistiska rörelsens födelse.
Endast sex år efter att knockningarna med Fox-systrarna, sammanställdes ett dokument om fysiskt mediumskap och dess fenomen från hela världen som presenterades till United States kongress och var underskrivet av 13000 människor som önskade ett möte med den vetenskapliga komissionen för att erkänna Spiritualism och dess fenomen. (The University of Spiritualism, p33).

The Society for Physical Research och the American Society for Physical Research har haft en påverkan av den moderna spiritualismen.
Forskarnas blev mer metodiska och The Seybert Commission var en av de största oberoende forskningen om spiritualism och dess fenomen.
(The table rappers, the Victorian and the occult, p149).

De tidiga pionjärerna och medium utmanade aktoriteter genom att etablera ett andligt system. Spiritualismen gav männsikor, om kommunikation med döda var möjligt så finns möjligheten för de som lever på jorden, en tillgång till en källa som ger förklaring till mysteriet om livet efter döden. Tidiga pionjärer och medium etablerade grunden för spiritualism som filosofi, vetenskap och religion.

Böcker som används som referens

Talking to the dead, Kate and Maggie Fox and the Rise of Spiritualism. Barbara Weisberg, Harper San Francisko,2005
The Table Rappers, The Victorians and the Occult, Ronald Pearsall, 2004
The University of Spiritualism. Harry Boddington, Psychic press, 1995
 http://www.snu.org.uk/spiritualism/pioneer      
Copyright

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page