top of page
Lotus blomma

Själ och ande

När ett barn föds på jorden har de en själ? Ja, de har redan en själ och det finns två aspekter om själen och dess plan på jorden. En är vad grupp själen har talat om att uppleva i materiens värld och den andra vad den individuella delen av själen upptäcker om sig själv och vilket beslut de har fattat med alltet, den livsomfattande kraften.
Mycket är fördolt för mänskligheten, men här bör man inse! Att det inte är fördolt för att det måste vara det, utan det är bara på grund av att du lever livet på ett plan som innebär att du inte får information från källan.

Om människan förstår hur de kan få kunskapen, är det inte något problem. Som människa på jorden måste vi förstå, att när du lever ditt liv i en värld av materia, fysiskt plan, är det i en annan tidsplan, ett system i en annan frekvens.

När människor som lever på jorden förstår lagen, kan de få mer från den osynliga världen redan från jordens plan.
För att förstå själen i sig är det på ett sätt att förstå vattendroppe i ett hav, eftersom det finns så många aspekter av själen.
Föreställ dig en sten med fasetter och de olika sidorna av stenen? Du kan se stenen från olika vy och du kan se nya saker när du tittar på stenen. Du kan se färg, du kan se saker inuti stenen, det kan se ut löv, djur, blomma, gräs, moln, solsken.
Du håller i stenen som du flyttar runt i handen och du tittar på den med dina ögon. I den rörelsen, kommer du inom dig komma till en slutsats, om vad du ser och det är ditt sinne som börjar prata med dig.
Du kan se historien om stenen djupt inne i dig och det finns också ett annat prat.
Själen pratar - men hur vet du att det är din själ som pratar?
Själen ger dig olika former inom dig, när själen talar om stenen. Det ger dig kunskap, det ger dig kunskap som du normalt inte har i ditt dagliga liv.
Till exempel, energin om stenen, vad som ger den färg som du ser i stenen till dig,
hur känner du, reagerar ihop med stenen, när du håller den i handen.

Själen talar till dig, nu kan du säga att det är min känsla. Ja, det är men det är djupare än så.
Dina känslor är batteriet till själen, batteriet som ger dig bränsle till hela kroppen och till ditt medvetande.
Inuti människorna finns en kraft, livskraft och den kraften är alltid i kontakt med den eteriska världen där själarna kommer ifrån. Människor på jorden har svårt att förstå helheten av vad själen är, vad själens syfte är i det jordiska livet, men också själen i andevärlden. Kärnan i människans själ är bortom det jordiska livet, är bortom materiens värld.
Istället måste du tänka i en ny riktning, du måste tänka på att själen är en droppe i ett hav. Föreställ dig en droppe och när solens reflekterande på droppen, kan du se olika typer av färger och färgerna kan också blandas med varandra och bli nya färger. Varje själ på jorden har ett syfte, men vi människor på jorden har glömt bort det. Vi har möjlighet att öppna upp för de kunskaperna, dörrar som öppnas för oss redan på jorden. En av dörrarna som start är när människan början att tänka på livet, syftet, vad de vill ha i livet, som är en av dörrarna.
Det finns flera andra dörrar att öppna, men du måste knacka på dem själv och när du har gjort denna knackning, kan du få svar. Men dessa dörrarna är gömda djupt inne i dig och några av er har inte övervägt eller har en känsla av detta eftersom människan också har en annan sida inom sig.
Det är själv-pratet, jag och egot som är något annat än själen. Egot kan uttrycka en annan droppe inuti människan att förstå jaget, att jag är jag, jag är i en kropp och det behöver du när du är på jorden. När du kommer till andevärlden igen till din själsgrupp behöver du, jag är jag-egot inte det längre.
Människan på jorden är anmärkningsvärd med hans eller hennes uttryck. Motorn i din själ är Anden, anden i dig, är allt som du är, men också vad du kan vara.
Mänskligheten i det medvetande som du har och det du tänker i ditt dagliga liv är bara liten bit av dig.
Du tänker i en värld av materia som om det är allt du är/har och blivit, i karriär, familj. Men det är bara är en liten del av dig. I din själ har du anden.
Anden i dig är mer av dig.
Du kan se så här, detta är vad jag är, men jag är mycket mer, än det jag kan se av mig själv.
I andevärlden och i världen av materia är två helt olika saker och du tänker och tror som en värld av materia. Men i din själ har du också dig i en värld av ande. Kunskapen är i en värld av ande, kunskapen om dig. Kunskapen om dig och anden i dig
En start är att börja se dig själv som ande med själ i en kropp.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Själens motor är anden

Anden inom dig är allt som du varit, allt som du är nu men också all potential om vad du kan bli.
Det medvetande som du har på jorden, ditt tänkande i ditt dagliga liv är bara en bit av dig.
Du tänker oftast utifrån en värld av materia. Som att det är allt du är och kan vara.
En värld av materia, som tex, karriär, men det bara är en liten del av dig.
I din själ har du också anden och du kan tänka så här, detta är vad jag är men jag är mycket mera, än vad jag kan se och uppleva inom mig.
Andevärlden och jorden är två olika saker och på jorden tänker du och tror som en värld av materia. Men inom dig har du också din själ. Dig själv i världen av ande.

Kunskapen om dig! kunskapen om dig och anden inom dig är som en ocean.
Men hur kan vi på jorden förstå detta och hur kan du lära dig mer om dig själv?
Svaret är ganska enkelt och det är sättet att se på dig själv som en ande person.
Ur ett jordiskt perspektiv kan du se världen som i en fysisk form och även ditt tänkande är i en liknande form.
När en ande tar form i en fysisk form i en värld av materia sker olika förändringar för själen. Du kan säga varför då? Varför måste det hända?
När en ande är i vår värld, är själen och dess erfarenhet och kunskaper som har ägt rum under en lång tidsperiod inom anden.
När en ande tar en form som människa i en värld av materia, så är själen också som ett batteri för anden men också för den fysiska kroppen.
 
Här må du se till att det som sker är, att själen får två olika former.
Ett är den form som kommer med anden från andevärlden och två är vad själen får som kunskap och erfarenhet från livet personen lever i en värld av materia. Detta är saker du bör titta djupare in i.
Själens anslutning från den andliga världen och själens koppling från materiens värld.
Personen i en fysisk form i en värld av materia ser alltid utifrån ett perspektiv av en materiell värld. När själen uttrycker ett annat behov som känslor att det måste finns mera börjar personen utforska men det sker också oftast ur en materiell form.
Frågan är då hur en människa på jorden kan utforska på ett annat sätt än ur en fysisk verklighet.
De kan försöka att ansluta till oss ur en annan form. Men essensen är fortfarande att varje människa måste öppna själens anslutning först. Att förstå livet både ur en fysisk materiell verklighet men också förstå att anden finns inom dig. Det är andra nyckeln för människan att förstå livet ur ett fysiskt perspektiv men också att du har anden inom dig.
 
Marita Pettersson
Röster från den osynliga världen

bottom of page