top of page
Meditation class

Transkontrollerat mediumskap inriktning healing

Den här helgkursen är för dig som kommit en bit på väg i utvecklingen inom transmediumskap och eller transhealing. Här fördjupar vi arbetet och du får redskap för att förstå utvecklingen och det praktiska arbetet av transkontrollerat mediumskap med speciellt fokus på transhealing mediumskap.
Under helgen arbetar vi med
Självutveckling
Transmediumskap
Andlig kirurgi
 
Marita har suttit i över 15 år i experimentell fysisk cirkel the Rainbow bridge circle och ger öppna seanser där personer i publiken tas upp på scen i behov av healing och där ande kommunikatören förklarar för klienten vad de gör. Mediet har ingen delaktighet i vem eller vilka som tas upp på scen utan är i ett djupare transtillstånd.
Datum 25 - 27 oktober - 24
Fredag 17:00- 21:00
Lördag 10:00- 17:00
Söndag 10:00- 16:00
Kostnad 3800 kr inklusive lunch lördag söndag samt fika.
Anmälningsavgift 800 kr.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Om transmediumskap

Vi människor har  många olika  medvetandetillstånd och vid trans får vi lära känna dem på ett nytt och annorlunda sätt. Vi människor är av naturen väldigt nyfikna och vill ha kontroll över vår situation. Men trans handlar det om att göra totalt tvärt om, vi får lära oss att släppa kontrollen och försöka att inte vara nyfiken på dess innehåll.

Det är ett samarbete där grunderna är att:

Att sätta sitt eget sinne åt sidan för att ha tillit att låta sig användas som ett instrument/ verktyg för andevärlden.

Att bli ett med sin kommunikatör utan att lägga sig i.

Att bygga upp en relation till sin guide så man känner sig trygg och har tillit, så att man steg för steg kan träna att släppa sin egen kontroll.

Att utveckla transmediumskap är inte att bli övertagen eller besatt av en ande eller att någon ande lånar ens kropp, din kropp är redan upptagen av dig och ingen annan kan inta din kropp för den är din. Det som sker är att ande vännerna kommer väldigt nära in i vår aura och lånar en liten del av vårt sinne i vårt undermedvetna. Genom detta lilla centra kan de förmedla sina egna röster känslor, tankar och kropps funktioner så som de var och vill förmedla. Detta sker alltid i förtroende mellan medium och sin guide, kommunikatör. 

Du som medium måste alltid ge din tillåtelse att så får ske, annars skulle det inte kunna använda oss medium som ett instrument/verktyg.

Det är ett djupt samarbete med sin guide och är en relation som bygger på tillit och förtroende.

Det finns flera olika nivåer i transen som varierar från överskuggning där mediet är fullt medveten om vad som sker - till djup trans, där mediet har väldigt lite eller inget medvetande om det som kommunicerats.

Olika trans-medvetande tillstånd

Överskuggning

I denna form av kommunikation har den andliga guiden eller kommunikatören kommit så pass nära mediet och in i dess aura. Här är mediet fullt medveten om vad som sker och ger sin tillåtelse och det är denna tillåtelse som gör att guiden tillåts att komma nära och influera mediet. Rösten kommer att vara mediets men orden kommer att vara guidens. Här hittar du former som inspirerat tal eller inspirerad skrift eller konst.

Lätt Trans

I denna form av kommunikation har guiden och mediet kommit ännu närmare tillsammans i sina energier. Mediet känner av sin kommunikatör mera fysiskt. Här är mediet fortfarande medveten och kan lätt och fortfarande starkt påverka kommunikationen. Här är också kontakt med mediets undermedvetna och som kan influera mediet till att vilja tala och röra sig , vilket kan förväxlas med trans kontroll. I detta stadium är det viktigt att man tillåter sig att tala så att det genuina kommunikationen kan ta sig igenom.

Full Trans

Här har mediet fortfarande sitt medvetande med men separerat kan man säga, medvetandet ställer sig vid sidan och följer med i kommunikationen men påverkar den inte.

Mediet minns kommunikationen vagt efteråt eller har fragment av samtalet.

Djup Trans

Här kan guiden tala igenom mediet utan påverkan av mediet sinne. Guiden/kommunikatören talar genom mediet med egen röst och ansikte och kroppshållning kan ändras, man ser andens karaktär igenom mediet. Här är mediet oftast inte medveten och kommer sällan ihåg vad som hänt eller sagts.

Denna form av medvetande tillstånd tar oftast flera år av träning och utveckling och du kommer att pendla mellan de olika medvetandetillstånden, tills du nått din fulla utveckling.

Kontakt

Jag ser fram emot att träffa dig

Mobil 073 573 1003

bottom of page