top of page
Aura energi1.jpg

Vår aura och färgernas betydelse

Här kommer vi in i en värld av färger och energier, som varje människa och allt levande har runt omkring sig. Under denna workshop kommer du få en grund i färgernas betydelse, hur man ser/ känner av auran. Du kommer också lära dig hur man tonar in och läser färgerna runt person. Vi kommer också träna på att ge varandra aura läsning, psykometri, mm.
Vi kommer använda färger från både Encaustic vax, stenar, andra olika hjälpmedel i vårt arbete, mycket roliga, spännande praktiska övningar under vår dag.
Allt material ingår.
Förkunskaper: För alla intresserade

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Om aura

Auran kan beskrivas som en samling av i styrka varierande elektromagnetiska energier. Dessa energier är fördelade runt den mänskliga kroppen och i allt levande. Auran varierar i färg, täthet och utsträckning beroende på sinnesstämning, eventuella sjukdomar, trauma. Vår aura speglar vår personlighet, våra möjligheter och hur vi mår.

Auran utstrålning förändras med varje känsla och blockering i kropp och själ men vi har också en själslig grundfärg.

Vi människor kan känna av en annan människas aurautstrålning. Vi går in och ur människors energifält dagligen och på så sätt "plockar" vi upp energier runt omkring oss. Men oftast på ett omedvetet plan och inget som vi tänker på i vårt dagliga liv. Men en del av oss människor är mera öppna och känner av andra människors energier. Det kan då upplevas som sin egen sinnesstämning, smärta, nedstämdhet, ont i magen, huvudvärk etc. som den "plockat" upp från en annan person men upplever som det vore sitt eget. Här gäller det att förstå och lära sig mer om hur man själv mår och om en sinnesstämning ändras snabbt, så är det mest sannolika att man plockat upp den energin från någon annan person. Det är bra träning att uppmärksamma och släppa, för det är inte ditt och viktigt är att inte gå in och börja läsa någon annan människas energier.

Kontakt

Jag ser fram emot att träffa dig

Mobil 0735731003

bottom of page